[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 กศน.อำเภอ  ที่ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมอาเซียนในบ้านหนังสืออัจฉริยะ แล้ว

ที่ กศน.อำเภอ วันที่รับ กำหนดส่ง หมายเหตุ
ค้อวัง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
 ไทยเจริญ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เมืองยโสธร ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
  กุดชุม ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
 ป่าติ้ว ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖   ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
คำเขื่อนแก้ว ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
ทรายมูล  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
เลิงนกทา ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
มหาชนะชัย ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๑๗ น.


เข้าชม : 343
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05