[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประกาศเงินที่จ่ายแล้ว 5 เม.ย.56


อ. ค้อวัง
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ต.น้ำอ้อม  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์  :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง บ้านสังข์  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มทอเสื่อกก บ้านฟ้าห่วน  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มทอเสื่อ บ้านผิผ่วน  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง บ้านฟ้าห่วน  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก บ้านเปาะ  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มงานจักรสาน บ้านตูม  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,500 บาท


อ. มหาชนะชัย
- ค่าวัสดุ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ จัดซื้อ 160 รายการ กศน.ตำบลเปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น 
บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 95,000 บาท 

อ. เมืองยโสธร 
- ค่าหนังสือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 123 รายการ บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 50,000 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร กลุ่มภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  ***ให้ผู้ที่มีชื่อมารับเช็คที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

   1. MR.JUVEL RAY M.ASUNCION
   2. MR.KERNNETH FLOYD A.ELISEO
   3. MR.ROD  GAUTHIER
   4. Miss.MARY RUTH BAYLON

อ. คำเขื่อนแก้ว
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มธุรกิจขนมไทย ต.ดงเจริญ  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 5,000 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มงานจักรสาน ต.ลุมพุก และ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.สงเปือย บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 7,190 บาท
- วัสดุอาชีพ  กลุ่มธุรกิจขนมไทย ต.ทุ่งมน  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 12,000 บาท 
- วัสดุอาชีพ  3 กลุ่มงานจักรสาน  ต.ดงเจริญ /การทำเหล้กดัด, ศิลป์ประดิษฐ์ ต.แคนใหญ่ /  บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 22,000 บาท
- ค่าวัสดุโครงการอบรมศึกษาต่อทางการประกอบอาชีพเพื่อการมีงานทำ กศน.แคนน้อย บ.พรวิทยา :: 7,870 บาท
- วัสดุอาชีพ  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.กุดกุง บ.พรวิทยาเซ็นเตอร์ :: 8,000 บาท

เข้าชม : 532
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05