[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
นายสุรัติ  วิภักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด
 
 
 นางอุไร  ยืนสุข
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด
 
 
นายเจียม  ขันเงิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง
 

นางมาลี  พิญญศักดิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทรายมูล
 

นางสาวฐิติมา  นัยจิตร
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม
 

นายชัยพร  บุญปัญญา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 


ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว
 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมหาชนะชัย
 

นางสาวียะ  พันธุ์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง

นางชูตระกูล  สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา
 
นายชวนชัย  วิเวก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ

 


เข้าชม : 4208
 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05