[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< มิถุนายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [1091]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [1474]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [3872]
แนวทางการเขียนโครงการ
เพื่อให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย   เข้าชม :  [1690]
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑   เข้าชม :  [1777]
 
 


 
 

 
 

 


 
 
 


 

  
    
 
 
 

นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓  เข้าชม :  [11]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
29 / พ.ค. / 2563 : นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum  เข้าชม :  [12]
29 / พ.ค. / 2563 : นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ น้อยเสนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการ  เข้าชม :  [11]
29 / พ.ค. / 2563 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  เข้าชม :  [11]
21 / พ.ค. / 2563 : การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นายบุญเพ็ง ศรีหาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เข้าชม :  [14]
13 / พ.ค. / 2563 : กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต  เข้าชม :  [22]

 

21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
กศน.อำเภอค้อวัง : ร่วมกันนำสิ่งของมอบให้แก่ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์นายอำเภอค้อวัง เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอค้อวัง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : เวลา 13.30 น.นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง และบุคลากร ร่วมกันนำสิ่งของมอบให้แก่ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์นายอำเภอค้อวัง เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอค้อวัง ณ ตู้ปันสุขหน้าที่ว่าการอำเภอค  เข้าชม :  [11]
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอเลิงนกทา
กศน.อำเภอเลิงนกทา : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลสามแยก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019  เข้าชม :  [13]
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
กศน.อำเภอป่าติ้ว : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว และนายวิศิษฏ์ วรโยธา ครูอาสาสมัคร กศน. นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [12]
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม : จัดโครงการฝึกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร Digital literacy
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจัดโครงการฝึกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร Digital literacy  เข้าชม :  [10]
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
กศน.อำเภอค้อวัง : จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่1  เข้าชม :  [12]
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว : ร่วมกันนำสิ่งของมาสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : เวลา 13.30 น.นายชัยพร บุญปัญญา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว และบุคลากร ร่วมกันนำสิ่งของมาสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [12]

10 / พ.ค. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558 กศน.ทั้ง 9 อำเภอ  เข้าชม :  [720]

22 / เม.ย. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [703]

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [731]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [1873]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [1096]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [1159]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00306 : สมัครสมาชิก Royal1688 (44/0)
emma
21 เม.ย. 2563 : 10:09
00305 : ออกกำลังกายด้วยจักรยานออกกำลังกาย (62/0)
ซุลกิฟลี
27 มี.ค. 2563 : 13:21
00304 : ตรวจกระดูก (444/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:25
00303 : จัดฟันแบบดามอน (337/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:12
00302 : ผ่าตัดริดสีดวง (394/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:06
00301 : โรคความดันโลหิตสูง (247/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:14
00300 : โยคะ (322/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:06
00299 : ฝากครรภ์ (475/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:47
00298 : อุดฟัน (424/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:42
00297 : ปัสสาวะบ่อย (465/0)
18 ก.ย. 2562 : 13:45

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
 

 
นายชาญชัย โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นางสุวาลี   บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร


 


ตรวจสอบภายใน


รายงานงบทดลองประจำเดือน
 
  
 แนวทางการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 

  
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน กศน.
  คู่มือการใช้ระบบ e-GP
 โปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่ 3.03
 โปรแกรม e-Person  v.3 
 ผลงานทางวิชาการ ผอ.นลิน เรืองบุตร
 
แนวทางการรายงานสถิติ ข้อมูลตามโปรแกรมบริการงานห้องสมุด
 
ITW51 25 ธันวาคม 55
 
ITW50 นำร่อง
 
ITW44
 คู่มือ Koratsite ปรับปรุง
  
คู่มือ IpCop 

   
ฟอนท์ราชการ


 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05