[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  
ฝากครรภ์
โดย : ด   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2562   


การฝากครรภ์
การฝากครรภ์ไม่ได้ดอกเบี้ย แต่ได้ความปลอดภัยของแม่และลูก เรื่องสำคัญที่คุณแม่มือใหม่ต้องอ่าน!

การฝากครรภ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายเพราะจะช่วยให้รู้ถึงสุขภาพทั้งแม่และลูกน้อยในครรภ์ หลายๆ คนอาจสงสงสัยว่า ไม่ไปฝากครรภ์ได้ไหม จำเป็นมากหรือไม่ ถ้าจะไป ต้องเตรียมตัวอย่างไร
การฝากครรภ์คืออะไร?
การฝากครรภ์ หรือ Antenatal care (ANC) คือ การไปพบแพทย์ สูตินรีแพทย์ หรือบุคคลากรทางสาธารณสุขอย่างสม่่าเสมอ ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง และมารดาสามารุคลอดได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้หากตรวจพบความผิดปกติระหว่างฝากครรภ์ แพทย์ หรือบุคคลากรทางสาธารณสุขจะสามารถรักษาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับมารดาได้
ความสำคัญของการฝากครรภ์
คุณแม่มือใหม่หลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมต้องฝากครรภ์ให้ยุ่งยากและเสียเวลา คุณรู้ไหมว่า การฝากครรภ์นั้นจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพราะการฝากครรภ์จะช่วยสร้างความมั่นใจให้คุณแม่ได้ว่า ทั้งตัวคุณแม่และลูกน้อยแข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์
การฝากครรภ์นอกจะได้การดูแลจากคุณหมอแล้วยังได้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในระหว่างที่กำลังตั้งครรภ์ ทั้งก่อน ภายหลังคลอด และการเลี้ยงดูลูกเมื่อคลอดออกมาแล้ว ระหว่างตั้งครรภ์หากตรวจพบความผิดปกติที่มีผลกระทบต่อลูกในท้อง เช่น โรคเบาหวาน (Diabetes) โรคลมชัก (Epilepsy) ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น และรีบมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและคำปรึกษา แพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงที
ดังนั้นเมื่อรู้ว่า ตนเองตั้งครรภ์ คุณแม่ทั้งหลายควรรีบไปฝากครรภ์ทันทีเพื่อจะได้รู้ถึงสุขภาพของคุณแม่และลูก หากเกิดความผิดปกติจะได้รับการรักษาได้ทัน ทั้งนี้การเข้ารับตรวจสุขภาพครรภ์จะถี่มากขึ้นตามอายุครรภ์มากขึ้นด้วย
ทำไมจึงควรไปฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายเปลี่ยนไป การไปฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนในมารดาและทารกโดยมีรายละเอียดดังนี้
•  สามารถยืนยันอายุครรภ์ที่แน่นอน ช่วยให้แพทย์ติดตามการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้คำนวณกำหนดการคลอดได้ หญิงตั้งครรภ์ที่มีประจำเดือนไม่ปกติ หรือเข้าใจผิดว่า อาการแท้งคุกคามคือ ประจำเดือน จะไม่สามารถคำนวณอายุครรภ์ที่แน่นอนได้
•  แพทย์จะตรวจหาความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ธาลัสซีเมีย ภาวะซีด โรคติดเชื้อต่างๆ เช่น HIV โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือความเสี่ยงที่ทารกจะผิดปกติ เป็นดาวน์ซินโดรม เป็นต้น
•  สามารถรักษาความผิดปกติได้เร็ว เช่น ท้องลม ครรภ์ไข่ปลาอุก ท้องนอกมดลูก หรือภาวะแท้งคุกคาม ทำให้ตั้งครรภ์ได้ครบกำหนด และคลอดทารกออกมาอย่างปลอดภัย
•  แพทย์สามารถควบคุมสารอาหาร และวิตามินที่เหมาะสมกับอายุครรภ์ได้ โดยมักให้เสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก และไอโอดีน
•  หญิงตั้งครรภ์จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการผิดปกติต่างๆ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อาหารที่ควรรับประทาน การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงการเตรียมตัวเลี้ยงทารกอย่างถูกต้อง เป็นต้น
การฝากครรภ์ต้องทำทั้งหมดกี่ครั้ง
ปกติแล้ว หญิงตั้งครรภ์ควรไปตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้ง ดั้งนี้
•  ครั้งที่ 1 ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
•  ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครรภ์ 18 สัปดาห์
•  ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
•  ครั้งที่ 4 เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์
•  ครั้งที่ 5 เมื่ออายุครรภ์ 38 สัปดาห์
ข้อดีของการไปตรวจครรภ์ครบทั้ง 5 ครั้ง จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน ช่วยให้แพทย์สามารถติดตามพัฒนาการการเจริญเติบโตของทารก สุขภาพร่างกายของมารดา หากเกิดความผิดปกติใด แพทย์จะสามารถรักษาได้ทันการ
แต่หากหญิงตั้งครรภ์ไม่ไปฝากครรภ์ตามนัดหมายจะไม่รู้เลยว่า ตนเอง หรือทารกมีอาการผิดปกติหรือเปล่า เมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง อาจรักษาไม่ทันการ เช่น ภาวะครรภ์เป็นพิษจนต้องคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
การเตรียมตัวไปฝากครรภ์
การเลือกสถานที่ฝากครรภ์ควรเลือกใกล้บ้าน ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิกสูตินรีแพทย์ อนามัย ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์บริการทางแพทย์
สิ่งที่ต้องเตรียมไปฝากครรภ์
1.  บัตรประชาชนของคุณแม่ และคุณพ่อ
2.  ประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา แพ้อาหาร การคลอดลูกครั้งก่อน และโรคประจำตัว
3.  ข้อมูลการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
ขั้นตอนของการฝากครรภ์
1.  แพทย์จะซักถามประวัติอย่างละเอียด เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่เท่าไร ประจำเดือนครั้งสุดท้าย ลักษณะการคลอด (ในกรณีไม่ใช่ท้องแรก) เคยแท้งหรือไม่ โรคประจำตัว ประวัติการเจ็บป่วย ยาที่กินเป็นประจำ วิธีการคุมกำเนิด ฯลฯ
2.  แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด วัดความดันโลหิต ดูการบวมตามร่างกาย ตรวจภายใน ตรวจปริมาณน้ำตาล และโปรตีนในปัสสาวะ
3.  ตรวจครรภ์ โดยการคลำความสูงของยอดมดลูกว่าเหมาะสมกับอายุครรภ์หรือไม่ เด็กอยู่ในท่าทางใด หันหน้าไปทางไหน และหาตำแหน่งของศีรษะของทารก
4.  ฟังการเต้นของหัวใจทารก หรืออาจจะอัลตราซาวด์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ที่เหมาะสม
5.  แพทย์จะแนะนำการฉีดวัคซีนบาดทะยัก และเจาะเลือดในการฝากครรภ์ครั้งแรก เพื่อประเมินโรคที่อาจมีผลกับการตั้งครรภ์ และประเมินว่าการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงหรือไม่
6.  แพทย์ให้ยาบำรุงมารับประทาน และนัดมาฝากครรภ์ซ้ำตามสมควร
เพราะการฝากครรภ์สำคัญต่อชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์เป็นอย่างมาก เมื่อตั้งครรภ์จึงไม่ควรละเลยการฝากครรภ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
อ่านบทความเรื่องฝากครรภ์ได้ที่นี่ https://www.honestdocs.co/what-is-antenatal-care
https://www.honestdocs.co/what-is-antenatal-care


เข้าชม : 896

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05