[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  
ตรวจสุขภาพ
โดย : ด   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562   


ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง? จำเป็นหรือไม่ อย่างไร?
ตรวจสุขภาพประจำปี ทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพซึ่งจะช่วยให้คุณรู้จัก "ร่างกาย" ตนเองได้อย่างละเอียด
เหตุผลสำคัญที่ทำให้หลายคนไม่ยอมตรวจสุขภาพประจำปีคือคิดว่า ยังอายุไม่มาก ร่างกายแข็งแรง ไม่มีความผิดปกติใดๆ หรือมีข้อบ่งชี้ของโรคใดๆ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก็ได้ ส่วนบางคนก็กลัวว่า ตรวจไปแล้วจะเจอโรคจะสร้างความกังวลใจให้ตนเองและคนรอบข้างเปล่าๆ
แต่รู้ไหมว่า การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจะทำให้ทราบว่า คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดบ้าง จะได้วางแผนการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม หรือหากตรวจพบสัญญาณของโรคตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา ช่วยลดระดับความรุนแรงของโรค หรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ลงได้ ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้จนโรคลุกลาม รักษาไม่ทัน ถึงเวลานั้นนอกจากจะต้องเสียเวลาเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆ เสียค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้ว ยังอาจต้องสูญเสียความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ในครอบครัวไปด้วยก็ได้
ตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร?
การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินว่า คุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หรือค้นหาโรคซึ่งอาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
ทั้งนี้การตรวจสุขภาพที่ดีนั้นต้องเป็นการตรวจที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพที่แท้จริงของผู้รับการตรวจ ไม่ใช่มุ่งแต่ตรวจหาโรค การตรวจที่ดีจะต้องมีการชี้แนะให้มีการส่งเสริมสุขภาพ ต้องไม่สร้างความทุกข์ทางใจ และต้องไม่ทำให้ผู้รับการตรวจเกิดความประมาท หรือชะล่าใจเมื่อตรวจไม่พบโรค
การตรวจสุขภาพตามหลักสากลจะประกอบด้วยหลัก 4 ประการคือ
•  การคัดกรองเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค
•  การให้คำแนะนำ
•  การให้วัคซีนป้องกันโรค
•  การให้สาร หรือยาเพื่อป้องกันโรค
อายุเท่าไรต้องเริ่มตรวจสุขภาพประจำปี และควรตรวจอะไรบ้าง?
หลายคนอาจคิดว่า การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องของคนสูงอายุเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปก็สามารถเริ่มเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีได้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัว (เบาหวาน มะเร็ง) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ก็อาจไม่จำเป็นต้องรีบตรวจสุขภาพประจำปีตั้งแต่อายุ 15 ปี หรือหากจะเริ่มตรวจอายุ 15 ปี แล้วเว้นระยะไปสัก 2-5 ปี จึงค่อยตรวจซ้ำก็ได้
ทั้งนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program) เป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำช่วงอายุและรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีดังนี้
สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร หรือไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรตรวจร่างกายโดยแบ่งตามช่วงอายุ ตามรายการดังนี้
การตรวจร่างกายสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งตามอายุ
18-34 ปี  35-59 ปี  60 ปีขึ้นไป
- วัดความดันโลหิต
- วัดส่วนสูงและน้ำหนักเพื่อค้นหาภาวะโภชนาการ (ดรรชนีมวลกาย หรือ BMI)
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยทำ PAP Smear (ในหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว)  - วัดความดันโลหิต
- วัดส่วนสูงและน้ำหนักตัว เพื่อค้นหาภาวะโภชนาการ (ดรรชนีมวลกาย หรือ BMI)
- ตรวจไขมันในเลือด (ชายอายุ 35 ปี หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป)
- ตรวจน้ำตาลในเลือด (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยทำ PAP Smear (หญิง)
- ตรวจมะเร็งเต้านม (หญิง) โดยแพทย์คลำก้อนที่เต้านม  - วัดความดันโลหิต- วัดส่วนสูงและน้ำหนักตัว เพื่อค้นหาภาวะโภชนาการ (ดรรชนีมวลกาย หรือ BMI)
- ตรวจการได้ยินโดยการซักประวัติ
- ตรวจการมองเห็นโดย Snellen test
- ตรวจไขมันในเลือด
- ตรวจน้ำตาลในเลือด
- ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยทำ PAP Smear (หญิงอายุต่ำกว่า 65 ปี)
- ตรวจมะเร็งเต้านม (หญิงอายุต่ำกว่า 70 ปี) โดยแพทย์คลำก้อนที่เต้านม
- ตรวจมะเร็งลำไส้ โดยตรวจเลือดในอุจาาระ


สำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการเกิดโรค ควรมีการตรวจเพิ่มเติมดังนี้
การตรวจร่างกายสำหรับบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
โรค  ประวัติที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค  การตรวจที่แนะนำ
โลหิตจางจากธาตุเหล็ก  - ผู้ที่มีฐานะยากจน
- มีภาวะทุพโภชนาการ
- มีพยาธิปากขอ
- ผู้ที่ตรวจพบว่า มีภาวะซีด  Hematocrit / Hemoglobin
โลหิตจางธาลัสซีเมีย  - ผู้ป่วย หรือมีญาติสายตรงเป็นธาลัสซีเมีย  Hemoglobin typing
ไขมันในเลือดสูง  - มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน
- มีภาวะความดันโลหิตสูง
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- ผู้ที่สูบบุหรี่
- ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นโรคไขมันในเลือดสูง  Cholesterol
Triglyceride
HDL-C
เบาหวาน  - มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน
- มีประวัติญาติสายตรงเป็นเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง  Fasting blood sugar
โทรอยด์บกพร่อง  - เคยผ่าไทรอยด์
- เคยรับประทานไอโอดีนกัมมันตรังสี  TSH
T4
ซิฟิลิส หนองใน  - ผู้ขายบริการทางเพศ
- ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน  VDRL หรือ RPR
Gram stain for GC
เอดส์  - ผู้ที่ขายบริการทางเพศ
- ผู้ที่มีคู่นอนหลายคน
- มีประวัติติดยาเสพติด
- มีประวัติมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย  Anti HIV
วัณโรค  - ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคเกินกว่า 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
- มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์  Tuberculin test
พยาธิ  - อาศัยในแหล่งที่มีพยาธิระบาด ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคใต้
- ชอบรับประทานของสุกๆ ดิบๆ
- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นพยาธิ หรือเป็นมะเร็งท่อน้ำดี  Stool for parasite
มะเร็งลำไส้  - มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้และทวารหนัก
- มีติ่งเนื้อในลำไส้  Stool occult blood / Colonoscope
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุแบบครบถ้วนได้ตามลิงก์ด้านล่าง
•  ตรวจสุขภาพเด็กวัยรุ่น
•  ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุ 18-39 ปี
•  ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุ 40-64 ปี
•  ตรวจสุขภาพผู้หญิงอายุมากกว่า 65 ปี
•  ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุ 18-39 ปี
•  ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุ 40-64 ปี
•  ตรวจสุขภาพผู้ชายอายุมากกว่า 65 ปี
ควรเตรียมข้อมูลอะไรบ้างก่อนไปตรวจสุขภาพ
ในการตรวจสุขภาพ ยิ่งคุณให้รายละเอียดถูกต้องและชัดเจนมากเท่าไร แพทย์ยิ่งสามารถวินิจฉัยและให้คำปรึกษาได้แม่นยำยิ่งขึ้น ดังนั้นก่อนไปพบแพทย์คุณจึงควรเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อม
•  ประวัติด้านสุขภาพของคุณและคนในครอบครัว นอกจากเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ยาที่รับประทาน และพฤติกรรมการกิน การพักผ่อน การออกกำลังกาย ฯลฯ หากหลังจากการตรวจร่างกายครั้งก่อนมีคนในครอบครัวมเกิดอาการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคร้ายแรงควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้อาจมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดโรคของคุณได้ เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือดสมอง เบาหวาน มะเร็ง
•  บันทึกอาการผิดปกติ หรือสิ่งที่คุณสงสัย เช่น การเปลี่ยนแปลงของผิว พฤติกรรมการกิน ความอยากอาหาร ความเครียด ความรู้สึกเจ็บปวด อ่อนเพลีย คุณภาพการนอน ลักษณะของปัสสาวะ อุจจาระ หรือรอบเดือน ควรจดบันทึกข้อมุลเหล่านี้เตรียมไว้เพื่อจะได้ปรึกษากับแพทย์อย่างไม่ตกหล่น
ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ
จำเป็นต้องรับการตรวจเป็นขั้นตอนและแพทย์จะใช้ข้อมูลต่างๆ รวมกันจึงจะวินิจฉัยได้แม่นยำที่สุด ดังนี้
1.  ซักประวัติโดยละเอียด ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด โดยแพทย์จะสอบถามข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต อาการที่เป็นในปัจจุบัน ประวัติส่วนตัว และประวัติครอบครัว
2.  ตรวจร่างกายตามระบบ อาจทำได้หลายระบบ เช่น การตรวจจากศีรษะจรดเท้า (Head-To-Toe assessment criteria) ซึ่งจะเริ่มจากการดูสภาพทั่วๆ ไป สัญญาณชีพ ศีรษะ หน้า เรื่อยลงไปจนถึงแขนขา หรืออาจใช้การตรวจตามระบบต่างๆ ของร่างกาย (Body systems assessment criteria) ซึ่งเป็นการตรวจจากสภาพทั่วๆ ไป สัญญาณชีพ และตรวจไล่ไปตามระบบต่างๆ ตั้งแต่ระบบประสาท ระบบหัวใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนัง ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ฯลฯ
3.  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือที่เรียกกันว่า การตรวจแล็บ (Lab test) ทำโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นไปเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างของการตรวจดังกล่าวนี้ ได้แก่ การตรวจเลือด ตรวจพันธุกรรม ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ตรวจเชื้อ การตรวจเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปอด เต้านม เป็นต้น
จะเห็นว่าการตรวจสุขภาพโดยละเอียดเป็นเรื่องต้องใช้เวลา ไม่มีการตรวจสุขภาพแบบไหนที่ทำเพียงรายการเดียวแล้วสามารถบอกผลได้ว่า คุณเป็นหรือไม่เป็นหลายๆ โรคได้พร้อมกันในครั้งเดียว
ตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ไหน
ทุกวันนี้โรงพยาบาลหรือคลินิกชั้นนำทั่วไปมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้เลือกมากมาย แต่ละโปรแกรมก็เหมาะกับช่วงอายุ และความเสี่ยงของแต่ละบุคคล โดยสามารถตรวจสอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพร่างกายจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำหลากหลายแห่งในราคาพิเศษได้ ที่นี่
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี
การตรวจสุขภาพประจำปี ผลตรวจอาจไม่แม่นยำ 100% เพราะเป็นการตรวจในเบื้องต้นเท่านั้น ดังนั้นหากพบสัญญาณความเสี่ยงของโรคต่างๆ ไม่ได้หมายความว่า คุณจะเป็นโรคนั้นอย่างแน่นอน แต่ควรต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ขณะเดียวกันแม้ว่าผลการตรวจสุขภาพจะแสดงว่า คุณไม่มีสัญญาณความผิดปกติใดๆ แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณจะสมบูรณ์แข็งแรงทุกประการ สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องกังวล แต่ยังคงต้องดูแลร่างกาย ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารอย่างเหมาะสม รวมทั้งหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีในโปรแกรมที่จำเป็นในแต่ละช่วงอายุด้วย

อ่านบทความเรื่องตรวจสุขภาพได้ที่นี่ https://www.honestdocs.co/annual-health-checkup
https://www.honestdocs.co/annual-health-checkup


เข้าชม : 678

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
รายละเอียด :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05