[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.


               นางสาวศิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ภายใต้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมย่อยพัฒนาชีวิตเพียงพอบนวิถีความพอเพียงโดยนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้       นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นายบุญเพ็ง ศรีหาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น ๓ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 เข้าชม : 14


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 29 / พ.ค. / 2563
      นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum 29 / พ.ค. / 2563
      นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 29 / พ.ค. / 2563
      การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 29 / พ.ค. / 2563
      การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 21 / พ.ค. / 2563


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05