[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

พุธ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563


           วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ และเป็นการสนองนโยบายจังหวัดยโสธร ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฮักแพงแบ่งปัน คนยโสธร ไม่ทอดทิ้งกัน ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ บริเวณพื้นที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรเข้าชม : 22


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ 29 / พ.ค. / 2563
      นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum 29 / พ.ค. / 2563
      นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 29 / พ.ค. / 2563
      การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 29 / พ.ค. / 2563
      การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 21 / พ.ค. / 2563


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05