[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร

ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


          วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ ของประเทศ 
         ตามที่จังหวัดยโสธรดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระชนมายุ ๓๖ พรรษา ในปี ๒๕๓๔ โดยกำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ ดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทาน จากที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง และเวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วโดยกลุ่มอาชีพในตำบลนำผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาแสดงในงาน มีหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กศน.ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าชม : 41


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร 22 / ธ.ค. / 2560
      วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท 13 / ธ.ค. / 2560
      วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะ เข้าร่วมงานโครงการวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) 13 / ธ.ค. / 2560
      วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 13 / ธ.ค. / 2560
      ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 29 / พ.ย. / 2560


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05