[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร

ศุกร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560


          วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๙ น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ ของประเทศ 
         ตามที่จังหวัดยโสธรดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่พระชนมายุ ๓๖ พรรษา ในปี ๒๕๓๔ โดยกำหนดประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ ดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา ๐๘.๐๐ น. ขบวนอัญเชิญแผ่นศิลาฤกษ์พระราชทาน จากที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบวงสรวง และเวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีวางศิลาฤกษ์ ในการนี้ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้วโดยกลุ่มอาชีพในตำบลนำผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนมาแสดงในงาน มีหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กศน.ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเข้าชม : 157


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นายสุรัติ วิภกดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมผู้อำนวยการ กศน .อำเภอ 9 แห่ง บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต 19 / ต.ค. / 2561
      นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 11 / ต.ค. / 2561
      ร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหารและ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 23 / ก.ค. / 2561
      ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี 11 / ก.ค. / 2561
      ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ คณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน..กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต 9 / ก.ค. / 2561


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05