[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ น้อยเสนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการ
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นายบุญเพ็ง ศรีหาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
13 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต
5 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นป
4 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 : เวลา 8.30 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.ยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๓๐ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบ
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การพิจารฌาเสนอชื่อผู้สมควรตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ : เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การพิจารฌาเสนอชื่อผู้สมควรตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นาชาญชัย โพนกองส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดโสธร จัดประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธาน
วันที่ 27 เมษายน 2563 : เวลา 10.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดโสธร จัดประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธาน และมีนางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงา
27 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ 25 เมษายน 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
วันที่ 7 เมษายน 2563 : เวลา 09.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและติ
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 : เวลา 10.00 น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 : เวลา 08.00 น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ
1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานรัฐพิธี \"วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า\"
วันที่ 31 มีนาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน \\\"วันที่ระลึกพระบ
26 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำบุคลากร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
วันที่ 26 มีนาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำบุคลากร ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
26 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 : นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)
19 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของ กศน.อำเภอ ในสังกัดทั้ง 9 อำเภอ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05