[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 : เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น นายสุรัติ วิภักดิ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม ประกาศเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านดอนนกชุม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2561 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\"
วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงา
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2561 : ร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 มีนาคม 2561เวลา09.00น นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มี.ค.61 : โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 : แสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรโดย กศน.อำเภอเมืองยโสธร นำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตะกร้าคิวอาร์โคด์นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น แสดงผลงานต่อเลขาธิการ กศน. ณ สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2561 : ประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
นายสุรัต วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดยโสธร นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัด 9 แห่ง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ณ ห้องประช
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อังคาร ที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศส.ปชต.จังหวัดยโสธร
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยฯ (หลักสูตร : วิทยากรประวัติศาสตร์ไทย)
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะ เข้าร่วมงานโครงการวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย)
ณ หอประชุมวิถีอิสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\" ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะบุคลากร ร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศการประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล
นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศการประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล และให้กำลังใจแก่บุคลากร ณ กศน.อำเภอไทยเจริญ
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข ประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05