[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

27 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบุบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคุณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบุบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563
วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจำปี 2563
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร กศน.จังหวัดยโสธร และ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความคารพ และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร กศน.จังหวัดยโสธร และ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความคารพ และจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ณ สำนักง
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร
วันที่ 13 ส.ค.63 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๖.ต๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี้พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๖.ต๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี้พันปีหลวง ๑
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖ต เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖ต เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำ
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่งาน เจ้าหน้ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่งาน เจ้าหน้ที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำ
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
27 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thauland Knowledge Portal
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากร ร่วมอบรมปฏิบัติการโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต Thauland Knowledge Portal
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 : นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา \"มีแล้วแบ่งปัน\" การสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา \"มีแล้วแบ่งปัน\" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ : นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ น้อยเสนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการ
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นายบุญเพ็ง ศรีหาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
13 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05