[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะ เข้าร่วมงานโครงการวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย)
ณ หอประชุมวิถีอิสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
29 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560
15 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\" ประจำปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและคณะบุคลากร ร่วมวางพานดอกไม้สดสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน \"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง\"
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศการประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล
นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ตรวจนิเทศการประชุมพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ กศน.ตำบล และให้กำลังใจแก่บุคลากร ณ กศน.อำเภอไทยเจริญ
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร ออกเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข ประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เพื่อมอบหมายนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
7 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ยโสธร จัดสัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2560
ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดสัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบปลายภาค
27 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยม และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเลิงนกทา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยม และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเลิงนกทา
27 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการฝึกอบรม ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดการฝึกอบรม ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ของ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานพืชสวน จ.ยโสธร
6 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 6 ก.พ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ
20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล \\\\\\\\\\\\\\\\ กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ N-NET
ให้กำลังใจครู และนักศึกษาในการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการสอบ N-NET
7 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดเลย
แห่งที่ ๑๐๒ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
7 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ให้ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" จังหวัดยโสธร ในงานอายุวัฒนมงคล
ณ วัดป่าวังน้ำทิพย์ เลิงนกทา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
4 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศาลาศูนย์วรรณกรรมยโสธร \"คำพูน บุญทวี\"
ณ ศาลาศูนย์วรรณกรรมยโสธร \"คำพูน บุญทวี\" บริเวณลานวิมานพญาแถน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
19 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05