[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรัติ วิภกดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมผู้อำนวยการ กศน .อำเภอ 9 แห่ง บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
วันที่17 -18 ตุลาคม 2561 นายสุรัติ วิภกดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมผู้อำนวยการ กศน .อำเภอ 9 แห่ง บุคลากร เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนัก
11 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหารและ รองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และนายชนินทร์ คำภักดี นักจัดการงานทั่วไป ร่วมโครงการอบรมการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อการศึกษาสำหรับผู้บริหารและรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบแล
11 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี
วันพุธ ที่ 11 กค.2561 เวลา 17.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.ยโสธร ร่วมต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ คณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน..กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมคณะ ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ คณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน..กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ณ ห้องประชุม 1 สำนั
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดยโสธรและนายชัยสิทธิ์ สิงห์คำครูกศน.ตำบล อ.คำเขื่อนแก้ว ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา
4 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครง
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการประกวด To be number one จังหวัดยโสธร
วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 น .นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการประกวด To be number one จังหวัดยโสธร ณ ห้องบอลลูม เจพี เอ็มเมอรัล
2 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล
วันที่ 26 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น.นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมคณะ นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 : เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น นายสุรัติ วิภักดิ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม ประกาศเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านดอนนกชุม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2561 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\"
วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงา
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มีนาคม 2561 : ร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 มีนาคม 2561เวลา09.00น นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มี.ค.61 : โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 มีนาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มีนาคม 2561 : แสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรโดย กศน.อำเภอเมืองยโสธร นำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตะกร้าคิวอาร์โคด์นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น แสดงผลงานต่อเลขาธิการ กศน. ณ สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มีนาคม 2561 : ประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
นายสุรัต วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน จังหวัดยโสธร นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัด 9 แห่ง ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ณ ห้องประช
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน อังคาร ที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศส.ปชต.จังหวัดยโสธร
ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร
2 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยฯ (หลักสูตร : วิทยากรประวัติศาสตร์ไทย)
ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร
ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร ลำดับที่ ๑๑๑ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยโสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05