[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 : นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายราชสักการะวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา \"มีแล้วแบ่งปัน\" การสาธิตการสร้างงานสร้างอาชีพ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา \"มีแล้วแบ่งปัน\" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ : นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม โครงการจัดทำแผนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลชุมชน หลักสูตร Digital literacy curriculum
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเบญจมาศ น้อยเสนา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกนิเทศ ติดตาม การจัดโครงการฝึกอบรมการทำกระถางยางรถยนต์เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และโครงการ
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และ นายบุญเพ็ง ศรีหาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้จนบนวิถีความพอเพียง จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
13 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาต
5 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นป
4 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 : เวลา 8.30 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.ยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ร่วมพีธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ : เวลา ๐๙.๓๐ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบ
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การพิจารฌาเสนอชื่อผู้สมควรตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ : เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ การพิจารฌาเสนอชื่อผู้สมควรตำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นาชาญชัย โพนกองส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดโสธร จัดประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธาน
วันที่ 27 เมษายน 2563 : เวลา 10.30 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดโสธร จัดประชุม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธาน และมีนางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงา
27 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
วันที่ 25 เมษายน 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
วันที่ 7 เมษายน 2563 : เวลา 09.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและติ
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 : เวลา 10.00 น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในวันจักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหา
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2563 : เวลา 08.00 น. นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
2 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05