[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 10.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากร มอบสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2563
11 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 : เวลา 09.00น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
11 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร โดย นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา\" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ)
วันที่ 17 มกราคม 2563 : เวลา 10.00น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำโดย นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมคณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา\" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร (เมืองยศ)
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ 17 มกราคม 2563 : เวลา 08.00น. จังหวัดยโสธร นำโดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
16 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 16 มกราคม 2563 : กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ซึ่งมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ วัดบ้านค้อ ศรีสะเกษ
วันอังคารที่14 มกราคม2563 : เมื่อเวลา 08.09 น. ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่จันทร์ 13 มกราคม 2563 : เวลา 14.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 : เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นำโดย นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมบุคลากร และ กศน.อำเภอเมืองยโสธร จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักขอ
12 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 : จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดยโสธร โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
12 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 12 /2562
วันที่ 10 มกราคม 2563 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 12 /2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังห
9 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดีต่อการจัดการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยา
สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดีต่อการจัดการศึกษา โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ซึ่ง นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเป
8 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับทราบแนวทางการตรวจราชการและรับมอบนโยบายการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
7 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 : นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.อีสานเกมส์
6 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
11 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นป
30 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 // เวลา 13.30 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กศน. Wow Wow กศน.ตำบล 6G
28 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 // เวลา 10.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย จาก รมช.ศึกษาธิการ
28 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 // เวลา 10.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05