[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าว กศน. อำเภอเมือง
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาต้นแบบ

จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554


    กศน.อำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษาต้นแบบ 

                           วันที่ 19 - 25 กันยายน 2554 นางวิไลวรรณ ไชยโสภา และ วันที่  26 กันยายน 2554 – วันที่  2 ตุลาคม 2554 ว่าที่ ร.ต.ประจวบ เจนชัย   
        ได้เข้าศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริงของการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ กศน.อำเภอเมืองยโสธร เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงบประมาณ
        และแผนงาน การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานวิชาการ
 โดยได้กำหนดสถานที่ไว้จำนวน 5  ด้าน ได้แก่   ในสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองยโสธร  ใน
        กศน.ตำบลเดิด / ตำบลในเมือง /ตำบลสิงห์ ในห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร   ในศูนย์เรียนรู้ศูนย์สามวันสานสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลทุ่งแต้  
        เครือข่ายเรือนจำจังหวัดยโสธร
 
                           การศึกษาเรียนรู้จากสภาพจริงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
        ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ซึ่งสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองยโสธร มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสและได้รับการคัดเลือกให้เป็น
        ตัวแทนของจังหวัดยโสธร


 

     

     

     
 
     

      

         


       

 
        


          

 


เข้าชม : 442


ข่าว กศน. อำเภอเมือง 5 อันดับล่าสุด

      โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 12 / มิ.ย. / 2555
      กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 21 / พ.ค. / 2555
      การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร 17 / พ.ค. / 2555
      รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 18 / เม.ย. / 2555
      กศน.อำเภอเมือง ได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2554 3 / เม.ย. / 2555


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05