[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
กศน.อำเภอไทยเจริญ : วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอไทยเจริญ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
กศน.อำเภอค้อวัง : เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
กศน.อำเภอป่าติ้ว : วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอเลิงนกทา
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
กศน.อำเภอเลิงนกทา : วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
กศน.อำเภอค้อวัง : ร่วมกันนำสิ่งของมอบให้แก่ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์นายอำเภอค้อวัง เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอค้อวัง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : เวลา 13.30 น.นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง และบุคลากร ร่วมกันนำสิ่งของมอบให้แก่ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์นายอำเภอค้อวัง เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอค้อวัง ณ ตู้ปันสุขหน้าที่ว่าการอำเภอค
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอเลิงนกทา
กศน.อำเภอเลิงนกทา : จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้บรรณารักษ์และครู กศน.ตำบลสามแยก จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
กศน.อำเภอป่าติ้ว : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว และนายวิศิษฏ์ วรโยธา ครูอาสาสมัคร กศน. นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมไทย ณ บ้านเลขที่ 220 หมู่ 4 บ้านป่าติ้ว ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม : จัดโครงการฝึกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร Digital literacy
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผอ.กศน.อำเภอกุดชุม มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจัดโครงการฝึกอบรมในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร Digital literacy
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
กศน.อำเภอค้อวัง : จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอค้อวัง มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่1
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว : ร่วมกันนำสิ่งของมาสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : เวลา 13.30 น.นายชัยพร บุญปัญญา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว และบุคลากร ร่วมกันนำสิ่งของมาสนุบสนุนกิจกรรมเติม \"ตู้ปันสุข\" อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
กศน.อำเภภอไทยเจริญ : จัดโครงการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลทั้ง 5 แห่ง อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : นายชวนชัย วิเวก ผอ.กศน.อ.เลิงนกทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญมอบหมาย บุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ จัดโครงการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลทั้ง 5 แห่ง อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
21 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
กศน.อำเภอป่าติ้ว : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ
ันที่ 20 พ.ค.2563 : นายกิตติชัย บุษราคัมผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรต่าง ๆ ณ พื้นที่ กศน.ตำบล
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว : นายชัยพร บุญปัญญา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว มอบหมาย ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19 พร้อมทั้งรับสมัครนักศึกษา กศน.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 : นายชัยพร บุญปัญญา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว มอบหมาย ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่ให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19 พร้อมทั้งรับสมัครนักศึกษา กศน.
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
กศน.อำเภอป่าติ้ว : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.นำโดยนายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมบุคลากร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำชาติ
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
กศน.อำเภอป่าติ้ว : นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว ประชุมประจำเดือนบุคลากรสัญจร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.00 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว ประชุมประจำเดือนบุคลากรสัญจร
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอทรายมูล
กศน.อำเภอทรายมูล : นางมาลี พิญญศักดิ์ ผอ.กศน.อ.ทรายมูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
วันที่ 8 พ.ค.63 นางมาลี พิญญศักดิ์ ผอ.กศน.อ.ทรายมูล เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
กศน.อำเภภอไทยเจริญ : นายชวนชัย วิเวก ผอ.กศน.อ.เลิงนกทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญมอบหมาย บุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 : นายชวนชัย วิเวก ผอ.กศน.อ.เลิงนกทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญมอบหมาย บุคลากร กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกันปลูกต้นไม้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุมร่วมกันปลูกต้นไม้
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม นำบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุม ให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : นางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม นำบุคลากร กศน.อำเภอกุดชุม ให้ความรู้ และเผยแพร่ เรื่องไวรัส Covic-19 พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
7 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.อำเภอกุดชุม : นำโดยนางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมต้อนรับ นายทศพล สินยบุตร ท่านนายอำเภอกุดชุม ที่เดินทางมาเยี่ยมบุคลากรของ กศน.อำเภอกุดชุม
วันที่​ 7 พฤษภาคม 2563 : เวลา 10.00 น. กศน.อำเภอกุดชุม นำโดยนางนาถหทัย สิงหเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม ร่วมต้อนรับ นายทศพล สินยบุตร ท่านนายอำเภอกุดชุม ที่เดินทางมาเยี่ยมบุคลากรของ กศน.อำเภอกุดชุม

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05