[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

14 / ม.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่13 มกราคม 2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ได้รับมอบหมายจากนายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอไทยเจริญ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
วันที่ 13 มกราคม 2563 // นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว นิเทศติดตาม พบปะผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลเชียงเพ็ง
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
ณ กศน.อำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอเชียงคาน และกศน.จังหวัดเลย
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
30/ต.ค./2560 : นายชวนชัย วิเวก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.อำเภอไทยเจริญ ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สนามสอบโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” นางชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอไทยเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม กศน.อำเภอค้อวัง นำนักศึกษาจำนวน 100 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2555 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จาก 5 ตำบล เข้าร่วม
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 ณ ศาลาแจ่มสุธี
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร
ณ ค่ายบดินทรเดชา ร 16 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
กิจกรรมที่ออกให้บริการตามโครงการ หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว.
ในวันที่ 26 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านพืชคาม
17 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอมหาชนะชัย
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ระหว่างวันที่ 17-22 เมษายน 2555
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอทรายมูล
กศน.อำเภอทรายมูล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
กศน.อำเภอทรายมูล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ กศน.อำเภอทรายมูล
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์
เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอกุดชุม
ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
กศน.อำเภอกุดชุม นำคณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา กลุ่มแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกุดชุม ศึกษาดูงาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05