[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [927]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [1324]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [3317]
แนวทางการเขียนโครงการ
เพื่อให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย   เข้าชม :  [1453]
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑   เข้าชม :  [1602]
 
 

 
 
 
 


 
 

 
 


 

 

 
 

 


 
 

 


    


กิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562”
วันที่ 8 กันยายน 2562 // นางอุไร ยืนสุข รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลอง “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2562” ณ ห้องแกร  เข้าชม :  [28]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
29 / ส.ค. / 2562 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 // นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [27]
29 / ส.ค. / 2562 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 // นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลย์ยโสธร  เข้าชม :  [21]
23 / ส.ค. / 2562 : การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 // นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [30]
23 / ส.ค. / 2562 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 // นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานกศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [27]
23 / ส.ค. / 2562 : มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 // นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต  เข้าชม :  [34]

 

13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
ณ กศน.อำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอเชียงคาน และกศน.จังหวัดเลย  เข้าชม :  [423]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร  เข้าชม :  [341]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
30/ต.ค./2560 : นายชวนชัย วิเวก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เข้าชม :  [378]
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.อำเภอไทยเจริญ ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สนามสอบโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย  เข้าชม :  [414]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [1305]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [1448]

10 / พ.ค. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558 กศน.ทั้ง 9 อำเภอ  เข้าชม :  [565]

22 / เม.ย. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [538]

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [576]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [1727]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [934]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [999]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00304 : ตรวจกระดูก (2/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:25
00303 : จัดฟันแบบดามอน (4/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:12
00302 : ผ่าตัดริดสีดวง (3/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:06
00301 : โรคความดันโลหิตสูง (3/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:14
00300 : โยคะ (4/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:06
00299 : ฝากครรภ์ (18/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:47
00298 : อุดฟัน (16/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:42
00297 : ปัสสาวะบ่อย (13/0)
18 ก.ย. 2562 : 13:45
00296 : มะเร็ง (18/0)
18 ก.ย. 2562 : 11:48
00295 : นิ่วในถุงน้ำดี (13/0)
18 ก.ย. 2562 : 11:40

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
 

 
นายชาญชัย โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นางสุวาลี   บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร


 

   แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)  

 แนวทางการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 

  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน กศน.นายสำลี มลิวัน

   
  ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน กศน.
  คู่มือการใช้ระบบ e-GP
 โปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่ 3.03
 โปรแกรม e-Person  v.3 
 ผลงานทางวิชาการ ผอ.นลิน เรืองบุตร
 
แนวทางการรายงานสถิติ ข้อมูลตามโปรแกรมบริการงานห้องสมุด
 
ITW51 25 ธันวาคม 55
 
ITW50 นำร่อง
 
ITW44
 คู่มือ Koratsite ปรับปรุง
  
คู่มือ IpCop 

   
ฟอนท์ราชการ


 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05