[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< กันยายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [586]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [948]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [2386]
แนวทางการเขียนโครงการ
เพื่อให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย   เข้าชม :  [1039]
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑   เข้าชม :  [1218]
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
      


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางเพ็ญศรี เจริญสุทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี  เข้าชม :  [30]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
7 / มี.ค. / 2560 : กศน.ยโสธร จัดสัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2560
ระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดสัปดาห์ติวเข้มเตรียมสอบปลายภาค  เข้าชม :  [103]
27 / ก.พ. / 2560 : เยี่ยม และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเลิงนกทา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เยี่ยม และติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.อำเภอเลิงนกทา   เข้าชม :  [142]
27 / ก.พ. / 2560 : พิธีเปิดการฝึกอบรม ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดการฝึกอบรม ลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ของ กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานพืชสวน จ.ยโสธร  เข้าชม :  [101]
6 / ก.พ. / 2560 : พิธีเปิดโครงการค่ายอบรมลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 6 ก.พ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยศ  เข้าชม :  [186]
20 / ม.ค. / 2560 : ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบล \\\\\\\\\\\\\\\\ กิจกรรมติวเข้มก่อนสอบ N-NET
ให้กำลังใจครู และนักศึกษาในการจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนการสอบ N-NET  เข้าชม :  [126]

 

12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [904]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [1130]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” นางชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอไทยเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”   เข้าชม :  [1069]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม กศน.อำเภอค้อวัง นำนักศึกษาจำนวน 100 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [905]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2555 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จาก 5 ตำบล เข้าร่วม  เข้าชม :  [702]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555   เข้าชม :  [800]

10 / พ.ค. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558 กศน.ทั้ง 9 อำเภอ  เข้าชม :  [295]

22 / เม.ย. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [239]

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [265]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [617]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [599]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [582]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00072 : ครู กศน.ตำบล จังหวัดอุบล ต้องการย้ายกลับ ยโสธร (1,002/1)
ครู กศน.ตำบล >>>อยากคืนถิ่น
26 พ.ย. 2555 : 11:58
00167 : ลมชักในแมว (33/0)
K.Wanchai
25 มิ.ย. 2560 : 17:17
00166 : สิวในแมว (26/0)
ดร.สุริยัน
25 มิ.ย. 2560 : 17:14
00165 : โรคพิษสุนัขบ้าในแมว (24/0)
K.Siriwan
25 มิ.ย. 2560 : 17:11
00164 : แมวอาเจียนเฉียบพลัน (25/0)
Dr. Jenjira Suksawas
25 มิ.ย. 2560 : 17:09
00163 : โรคลิ้นหัวใจรั่ว (28/0)
ดร.สุรชัย วงศ์คำแหง
25 มิ.ย. 2560 : 17:06
00162 : ไรในหูแมว (30/0)
ดร.สุรชัย วงศ์คำแหง
25 มิ.ย. 2560 : 17:04
00161 : ซิฟิลิส (Syphilis) (40/0)
K. Somboon
29 พ.ค. 2560 : 20:34
00160 : ต่อมไทรอยด์คืออะไร? (36/0)
ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม
25 พ.ค. 2560 : 14:58
00159 : วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร (44/0)
ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม
25 พ.ค. 2560 : 14:57
00158 : ไข้หวัดใหญ่ คืออะไร ? (47/0)
ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม
25 พ.ค. 2560 : 14:56

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 

 ดร.จักรกริช  บุญเดช
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด


รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05