[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [656]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [1014]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [2536]
แนวทางการเขียนโครงการ
เพื่อให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย   เข้าชม :  [1107]
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑   เข้าชม :  [1279]
 


 


 


 


 


 


 


 

 

  
 
 

 


 


 

 


 
       


วันที่ 4 เมษายน 2561 : เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น นายสุรัติ วิภักดิ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรอำเภอทรายมูล คำปฏิญาณตน บ้านดอนนกชุม ประกาศเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บ้านดอนนกชุม อ.ทรายมูล จ.ยโสธร  เข้าชม :  [5]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
5 / เม.ย. / 2561 : วันที่ 2 เมษายน 2561 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\"
วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม \"วันรักการอ่าน\" ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงา  เข้าชม :  [9]
5 / เม.ย. / 2561 : วันที่ 30 มีนาคม 2561 : ร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
วันที่ 30 มีนาคม 2561เวลา09.00น นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรร่วมพิธีเปิดโครงการประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จ.หนองคาย  เข้าชม :  [4]
5 / เม.ย. / 2561 : วันที่ 29 มี.ค.61 : โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7
วันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 09.30 น. นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคณะกรรมการ ศส.ปชต.โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกต.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [8]
5 / เม.ย. / 2561 : วันที่ 28 มีนาคม 2561 : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30น. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [3]
5 / เม.ย. / 2561 : วันที่ 24 มีนาคม 2561 : แสดงผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรโดย กศน.อำเภอเมืองยโสธร นำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตะกร้าคิวอาร์โคด์นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น แสดงผลงานต่อเลขาธิการ กศน. ณ สำนักงาน กศน จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าชม :  [3]

 

13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
ณ กศน.อำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอเชียงคาน และกศน.จังหวัดเลย  เข้าชม :  [39]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร  เข้าชม :  [51]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
30/ต.ค./2560 : นายชวนชัย วิเวก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เข้าชม :  [46]
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.อำเภอไทยเจริญ ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สนามสอบโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย  เข้าชม :  [44]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [984]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [1206]

10 / พ.ค. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558 กศน.ทั้ง 9 อำเภอ  เข้าชม :  [362]

22 / เม.ย. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [304]

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [333]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [706]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [662]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [645]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00168 : สอบถามครูกศน (85/0)
แบ๊ก
18 ต.ค. 2560 : 10:41
00167 : ลมชักในแมว (136/0)
K.Wanchai
25 มิ.ย. 2560 : 17:17
00166 : สิวในแมว (100/0)
ดร.สุริยัน
25 มิ.ย. 2560 : 17:14
00165 : โรคพิษสุนัขบ้าในแมว (98/0)
K.Siriwan
25 มิ.ย. 2560 : 17:11
00164 : แมวอาเจียนเฉียบพลัน (103/0)
Dr. Jenjira Suksawas
25 มิ.ย. 2560 : 17:09
00163 : โรคลิ้นหัวใจรั่ว (98/0)
ดร.สุรชัย วงศ์คำแหง
25 มิ.ย. 2560 : 17:06
00162 : ไรในหูแมว (103/0)
ดร.สุรชัย วงศ์คำแหง
25 มิ.ย. 2560 : 17:04
00161 : ซิฟิลิส (Syphilis) (130/0)
K. Somboon
29 พ.ค. 2560 : 20:34
00160 : ต่อมไทรอยด์คืออะไร? (133/0)
ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม
25 พ.ค. 2560 : 14:58
00159 : วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) คืออะไร (133/0)
ดร. ศิรพงศ์ รักต์เธียรธรรม
25 พ.ค. 2560 : 14:57

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 

 นายสุรัติ  วิภักดิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนางอุไร  ยืนสุข
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05