[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< ธันวาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [968]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [1370]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [3423]
แนวทางการเขียนโครงการ
เพื่อให้เขียนโครงการได้ถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติได้ง่าย   เข้าชม :  [1511]
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑
ทิศทางแผนพัฒนาฉบับที่๑๑   เข้าชม :  [1638]
 

 


 


 
 
  
  
    
 
 
 

สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส.
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ส. สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [2]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
26 / พ.ย. / 2562 : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนสู่ กศน. WOW โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นป  เข้าชม :  [33]
30 / ต.ค. / 2562 : การประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 // เวลา 13.30 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมรับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน กศน. Wow Wow กศน.ตำบล 6G  เข้าชม :  [71]
28 / ต.ค. / 2562 : การประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 // เวลา 10.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย จาก รมช.ศึกษาธิการ  เข้าชม :  [33]
28 / ต.ค. / 2562 : การประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 // เวลา 10.00 น. นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร นางสุวาลี บุญปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด บุคลากร เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รม  เข้าชม :  [37]
22 / ต.ค. / 2562 : คณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับ นายชาญชัย โพนกองเส็ง เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด และ นางสุวาลี บุญปัญญา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ // ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร คณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ นายชาญชัย โพนกองเส็ง เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด และ นางสุวาลี บุญปัญญา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  เข้าชม :  [53]

 

13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน จังหวัดเลย
ณ กศน.อำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอเชียงคาน และกศน.จังหวัดเลย  เข้าชม :  [465]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอป่าติ้ว ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดยโสธร  เข้าชม :  [385]
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
30/ต.ค./2560 : นายชวนชัย วิเวก ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไทยเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เข้าชม :  [419]
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
กศน.อำเภอไทยเจริญ ทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 สนามสอบโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา ตำบลคำเตย  เข้าชม :  [461]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [1341]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [1491]

10 / พ.ค. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558
ประกาศสอบราคาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2558 กศน.ทั้ง 9 อำเภอ  เข้าชม :  [608]

22 / เม.ย. / 2558 : ประกวดราคา
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร
ประกาศ ผลสอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [582]

10 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์
สอบราคาหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [614]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [1764]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [972]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [1043]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00304 : ตรวจกระดูก (43/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:25
00303 : จัดฟันแบบดามอน (40/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:12
00302 : ผ่าตัดริดสีดวง (40/0)
16 ต.ค. 2562 : 16:06
00301 : โรคความดันโลหิตสูง (124/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:14
00300 : โยคะ (120/0)
16 ต.ค. 2562 : 15:06
00299 : ฝากครรภ์ (60/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:47
00298 : อุดฟัน (58/0)
23 ก.ย. 2562 : 15:42
00297 : ปัสสาวะบ่อย (54/0)
18 ก.ย. 2562 : 13:45
00296 : มะเร็ง (55/0)
18 ก.ย. 2562 : 11:48
00295 : นิ่วในถุงน้ำดี (51/0)
18 ก.ย. 2562 : 11:40

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
 

 
นายชาญชัย โพนกองเส็ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

นางสุวาลี   บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร


 


จดหมายข่าว กศน.ยโสธร


ตรวจสอบภายในรายงานงบทดลองประจำเดือน
 
  
 แนวทางการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต 

  
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
  การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงาน กศน.
  คู่มือการใช้ระบบ e-GP
 โปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่ 3.03
 โปรแกรม e-Person  v.3 
 ผลงานทางวิชาการ ผอ.นลิน เรืองบุตร
 
แนวทางการรายงานสถิติ ข้อมูลตามโปรแกรมบริการงานห้องสมุด
 
ITW51 25 ธันวาคม 55
 
ITW50 นำร่อง
 
ITW44
 คู่มือ Koratsite ปรับปรุง
  
คู่มือ IpCop 

   
ฟอนท์ราชการ


 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05