[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
ร่างทิศทางการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558-2561
ร่างทิศทางการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558-2561   เข้าชม :  [48]
รปแบบการรายงานโครงการกิจกรรม
รปแบบการรายงานกิจกรรม   เข้าชม :  [41]
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [354]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [718]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [1450]
 


 

 

 
 
ลงนามถวายพระพรในหลวง
ที่ศาลากลางจังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [25]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
7 / ต.ค. / 2557 : การประชุมชี้แจงนโยบายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
ณ ห้องประชุม พี ซี คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมพี ซี แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เข้าชม :  [37]
24 / ก.ย. / 2557 : รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 24 กันยายน 2557 ที่ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองยโสธร  เข้าชม :  [196]
16 / ก.ย. / 2557 : ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่ กศน.อำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [66]
15 / ก.ย. / 2557 : พิธีปิดกิจกรรมอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 93/ยส.3
ณ ค่ายพรเพชรแคมป์ จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [66]
12 / ก.ย. / 2557 : การอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 93/ยส.3
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2557 ณ ค่ายพรเพชรแคมป์   เข้าชม :  [69]

 

12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [635]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [869]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” นางชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอไทยเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”   เข้าชม :  [813]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม กศน.อำเภอค้อวัง นำนักศึกษาจำนวน 100 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [673]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2555 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จาก 5 ตำบล เข้าร่วม  เข้าชม :  [543]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555   เข้าชม :  [570]

15 / ต.ค. / 2557 : ประกวดราคา
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนราชการ
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนราชการ 13-27 ตุลาคม 2557  เข้าชม :  [35]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [381]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [367]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [358]

18 / ม.ค. / 2555 : ประกวดราคา
ประกาศผลสอบราคาจ้าง ปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม
ประกาศผลสอบราคาจ้าง ปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [484]

5 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม และห้องสมุดประชาชน อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [405]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00072 : ครู กศน.ตำบล จังหวัดอุบล ต้องการย้ายกลับ ยโสธร (774/1)
ครู กศน.ตำบล >>>อยากคืนถิ่น
26 พ.ย. 2555 : 11:58
00128 : เรียกบบรรจุครู กศน 57 (128/2)
จากผู้เข้าสอบคับ
30 ส.ค. 2557 : 22:56
00127 : เรียกบรรจุครู กศน.ตำบล (93/0)
Porn
20 ส.ค. 2557 : 23:34
00126 : เรียกบรรจุครู กศน.ตำบล (69/0)
Porn
20 ส.ค. 2557 : 23:31
00125 : อยากให้เพิ่มครู กศน.ตำบลเพิ่ม (81/1)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 23:03
00124 : อยากให้เพิ่ม ครู กศน. ตำบล (61/0)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 22:58
00123 : อยากให้เพิ่มครู กศน. ตำบล ทุกตำบล (68/0)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 22:53
00122 : การเรียกบรรจุ (98/0)
som
4 ส.ค. 2557 : 13:38
00121 : sdffsdfsd (76/0)
sdfdsfd
4 ส.ค. 2557 : 09:49
00120 : สอบถามเรื่องการเรียน (87/0)
pp
28 ก.ค. 2557 : 08:05
00119 : สอบนักจัดการงานทั่วไป (127/0)
ปปป
21 ก.ค. 2557 : 15:21

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 

 ดร.จักรกริช  บุญเดช
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนางสุวาลี  บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05