[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
ร่างทิศทางการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558-2561
ร่างทิศทางการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2558-2561   เข้าชม :  [11]
รปแบบการรายงานโครงการกิจกรรม
รปแบบการรายงานกิจกรรม   เข้าชม :  [10]
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ.๒๕๕๕)
เรื่อง ให้ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก   เข้าชม :  [301]
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๕๖   เข้าชม :  [679]
คู่มืออาสาสมัคร กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑   เข้าชม :  [1343]
 


  

  


 
 
รับเงินบริจาคร่วมสมทบสร้างห้องสมุดเฉลิมราชฯ จากพระครูเกษมคุณากร
-  เข้าชม :  [58]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
31 / ส.ค. / 2557 : โครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมเจ พี เอ็มเมอร์รัลด์ ยโสธร   เข้าชม :  [15]
27 / ส.ค. / 2557 : โครงการเส้นทางสู่ความปรองดองและสมานฉันท์
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร  เข้าชม :  [36]
27 / ส.ค. / 2557 : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธรจัดสอบ N-NET
ในวันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557  เข้าชม :  [27]
18 / ส.ค. / 2557 : โครงการเส้นทางสู่ความปรองดองและสมานฉันท์
อำเภอค้อวัง และมหาชนะชัย  เข้าชม :  [71]
15 / ส.ค. / 2557 : งานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคอีสาน
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร   เข้าชม :  [247]

 

12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
โครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กศน.อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับ กศน.อำเภอเลิงนกทา และ กศน.อำเภอทรายมูล จัดอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เข้าชม :  [573]
12 / มิ.ย. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอค้อวัง  เข้าชม :  [807]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอไทยเจริญ
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด” นางชูตระกูล สว่างวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอไทยเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”   เข้าชม :  [749]
28 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอค้อวัง
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชม กศน.อำเภอค้อวัง นำนักศึกษาจำนวน 100 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เข้าชม :  [612]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอป่าติ้ว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่ 1/2555 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยมีนักศึกษาใหม่จาก 5 ตำบล เข้าร่วม  เข้าชม :  [479]
21 / พ.ค. / 2555 : ข่าว กศน. อำเภอเมือง
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555   เข้าชม :  [518]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอค้อวัง
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [347]

3 / พ.ค. / 2555 : ประกวดราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร
ด้วยสำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  เข้าชม :  [333]

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบราคาซื้อหนังสือ สื่อ กศน.ตำบล ๑๕ แห่ง
ระหว่าง ๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [321]

18 / ม.ค. / 2555 : ประกวดราคา
ประกาศผลสอบราคาจ้าง ปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม
ประกาศผลสอบราคาจ้าง ปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [450]

5 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง
ประกาศสอบราคา จ้างปรับปรุง กศน.อำเภอกุดชุม และห้องสมุดประชาชน อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [362]

29 / ส.ค. / 2554 : ประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์  เข้าชม :  [502]

 
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00072 : ครู กศน.ตำบล จังหวัดอุบล ต้องการย้ายกลับ ยโสธร (730/1)
ครู กศน.ตำบล >>>อยากคืนถิ่น
26 พ.ย. 2555 : 11:58
00128 : เรียกบบรรจุครู กศน 57 (35/1)
จากผู้เข้าสอบคับ
30 ส.ค. 2557 : 22:56
00127 : เรียกบรรจุครู กศน.ตำบล (48/0)
Porn
20 ส.ค. 2557 : 23:34
00126 : เรียกบรรจุครู กศน.ตำบล (32/0)
Porn
20 ส.ค. 2557 : 23:31
00125 : อยากให้เพิ่มครู กศน.ตำบลเพิ่ม (30/1)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 23:03
00124 : อยากให้เพิ่ม ครู กศน. ตำบล (24/0)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 22:58
00123 : อยากให้เพิ่มครู กศน. ตำบล ทุกตำบล (28/0)
ชุมพล
20 ส.ค. 2557 : 22:53
00122 : การเรียกบรรจุ (49/0)
som
4 ส.ค. 2557 : 13:38
00121 : sdffsdfsd (35/0)
sdfdsfd
4 ส.ค. 2557 : 09:49
00120 : สอบถามเรื่องการเรียน (48/0)
pp
28 ก.ค. 2557 : 08:05
00119 : สอบนักจัดการงานทั่วไป (74/0)
ปปป
21 ก.ค. 2557 : 15:21

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
 

 ดร.จักรกริช  บุญเดช
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดนางสุวาลี  บุญปัญญา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๑๒๓ ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๐ , ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕  โทรสาร ๐-๔๕๕๘-๖๑๒๕
ติดต่อ webmaster : ityasonfe@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05