-กิจกรรม
เรื่อง :: ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
รายละเอียด :: เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ กศน.อำเภอมหาชนะชัย นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-15
 

LOGIN:


User:: 
Pass::