-กิจกรรม
เรื่อง :: ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘
รายละเอียด :: เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ บุคลากร กศน.อำเภอมหาชนะชัย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-15
 

LOGIN:


User:: 
Pass::