-กิจกรรม
เรื่อง :: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำนักศึกษาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด :: จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยนำนักศึกษาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-15
 

LOGIN:


User:: 
Pass::