-กิจกรรม
เรื่อง :: แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
รายละเอียด :: นักศึกษากศน.ตำบลสิงห์เข้าใช้แหล่งเรียนรู้วัดศรีธาตุโดยครูให้นักศึกษาค้นคว้าสอบถามประวัติความเป็นมาของวัดศรีธาตุ
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::