-กิจกรรม
เรื่อง :: โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน
รายละเอียด :: กศน.ตำบลสิงห์จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน ณ ศาลากลางบ้านหนองขอน หมู่ 2 ตำบลสิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::