-กิจกรรม
เรื่อง :: กิจกรรมการเรียนรู้ การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
รายละเอียด :: จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::