-กิจกรรม
เรื่อง :: โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม จำนวน 3 กลุ่ม
รายละเอียด :: จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ ต่อยอดอาชีพเดิม จำนวน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1.กลุ่มการทำขนมไทย 2.กลุ่มการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม 3.กลุ่มการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::