-กิจกรรม
เรื่อง :: โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรกลุ่มสนใจอาชีพระยะสั้น
รายละเอียด :: จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สนใจฝึกอาชีพระยะสั้น วิชา การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::