-กิจกรรม
เรื่อง :: กิจกรรมพัฒนาอาชีพ การเพาะเห็ดขอนขาว
รายละเอียด :: กศน.ตำบลโคกสำราญได้จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น ให้กับกลุ่มสนใจ จำนวน ๓๓ คน หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง การเพาะเห้ดขอนขาว ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-05-18
 

LOGIN:


User:: 
Pass::