-กิจกรรม
เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายละเอียด :: การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2558 เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักเกณฑ์ วิธีการเรียน กับ กศน. หลักสูตร การร่วมกิจกรรม เงื่อนไขในการจบการศึกษา กำหนดการสอบ การขอจบ
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-11
 

LOGIN:


User:: 
Pass::