-กิจกรรม
เรื่อง :: การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
รายละเอียด :: ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถบริการประชาสัมพันธุ์เคลื่อนที่ แผ่นพลับ
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2015-12-11
 

LOGIN:


User:: 
Pass::