-กิจกรรม
เรื่อง :: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด :: โครงการป้องกันการทุจริตโดยใช้กระบวนการลูกเสือนอกโรงเรียน (ลูกเสือช่อสะอาด) ระหว่างวันที่ 2,3 มีนาคม 2559 ณ กศน.อำเภอมหาชนะชัย
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-03-11
 

LOGIN:


User:: 
Pass::