-กิจกรรม
เรื่อง :: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด :: โครงการการสอนภาษาอาเซียน ณ กศน.ตำบลฟ้าหยาด ดำเนินการในวันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559 นักศึกษา กศน.ตำบลฟ้าหยาดเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-01-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::