-กิจกรรม
เรื่อง :: งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลฟ้าหยาด
รายละเอียด :: อบรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชาการทำขนมกล้วยฉาบ ณ บ้านโนนธาตุ หมู่ 6 ผู้เข้ารับการอบรม 12 คน
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-01-22
 

LOGIN:


User:: 
Pass::