-กิจกรรม
เรื่อง :: งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลฟ้าหยาด
รายละเอียด :: อบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 30 ชั่งโมง วิชา ช่างปูกะเบื้อง ณ กศน.ตำบลฟ้าหยาด ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 59-19 ม.ค. 59 ณ
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-01-22
 

LOGIN:


User:: 
Pass::