-กิจกรรม
เรื่อง :: งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลฟ้าหยาด
รายละเอียด :: อบรมอาชีพระยะสั้นวิชาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ณ วัดบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 6 ดำเนินการระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 59- 19 ม.ค. 59 มีผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน
ภาพกิจกรรม ::
  วันที่ :: 2016-01-22
 

LOGIN:


User:: 
Pass::