-ข่าวประกาศ
เรื่อง :: กำหนดการจัดเวทีประชาคม
รายละเอียด :: กำหนดการจัดเวทีประชาคมเพื่อทราบความต้องการในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ วัดบ้านโนธาตุ กลุ่มเป้าหมาย บ้านโนนธาตุ หมู่ 6 และ หมู่ 10
ไฟล์แนบ ::
1.) เวที2.jpg
2.) เวที1.jpg
  วันที่ :: 2015-12-13
 

LOGIN:


User:: 
Pass::