-ข่าวประกาศ
เรื่อง :: กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพรยุคลบาท
รายละเอียด :: กศน.อำเภอเมืองยโสธรจะดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไฟล์แนบ :: ไม่มีไฟล์แนบ!
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::