-ข่าวประกาศ
เรื่อง :: การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่)
รายละเอียด :: รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) หลักฐานการรับสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิเดิม จำนวน 1 ฉบับ 4.รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 แผ่น 5. คำรับรองจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา (ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) 6.ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 3,000 บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สนใจสมัครติดต่อ กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เทียบระดับการศึกษา) กศน.อำเภอเมืองยโสธร โทรศัพท์ 045-586071
ไฟล์แนบ :: ไม่มีไฟล์แนบ!
  วันที่ :: 2016-05-25
 

LOGIN:


User:: 
Pass::