-ข่าวประกาศ
เรื่อง :: รับสมัครนักศึกษา
รายละเอียด :: กศน.ตำบลโคกสำราญ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และ ขยายเลารับสมัคร ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม
ไฟล์แนบ ::
1.) IMG_4962.JPG
  วันที่ :: 2016-05-18
 

LOGIN:


User:: 
Pass::