ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 2020-04-02
2   กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 2020-04-02
3   กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 2016-10-23
4   รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2558 2016-05-18
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1    2019-07-31
2   ดำเนินการโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ กศน.ตำบลห้องแซง 2016-05-18
3   จัดกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือน 2016-05-18
4   กศน.ตำบลห้องแซง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย 2016-05-18
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

02.04
2020

กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 25ุ63 หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สมัครได้ที่ กศน.ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โทร 0-4578-1025

02.04
2020

กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 25ุ63 หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สมัครได้ที่ กศน.ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โทร 0-4578-1025

23.10
2016

กศน.ตำบลห้องแซง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สมัครได้ที่ กศน.ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โทร 0-4578-10250872481936
http://yaso.nfe.go.th/tb/home.php?tbd=350805

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::