ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   โครงการพัฒนาวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ 2016-06-15
2   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 2016-04-04
3   โครงการพัฒนาวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ 2016-01-22
4   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2015-12-15
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   เวทีประชาคมสำรวจความต้องการอาชีพ 2016-06-15
2   โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้ง 3 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ) 2016-06-15
3   เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบากเรือ 2016-06-15
4   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 2016-06-15
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

15.12
2015

กศน.อำเภอมหาชนะชัย จะจัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอมหาชนะชัย กลุ่มเป้าหมาย 100 คน      -กิจกรรม


0818798940

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::