ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   แจ้งนักศึกษา กศน.ตำบลหัวเมือง และนักศึกษา ศรช.บ้านหัวเมืองเข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 2016-06-16
2   ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 2016-04-12
3   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการภาษาอาเซียน 2016-01-23
4   จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ 2016-01-22
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 2016-06-15
2   จัดเวทีประชาคม ความต้องการด้านอาชีพตำบลหัวเมือง 2016-06-15
3   ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 2016-06-15
4   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตำบลหัวเมือง 2016-05-20
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

23.01
2016

กศน.ตำบลหัวเมือง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการภาษาอาเซียน ดำเนินการวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลหัวเมือง เวลา 09.00-16.30 น.

22.01
2016

กศน.ตำบลหัวเมือง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ดำเนินการวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลหัวเมือง เวลา 09.00-16.30 น.

16.12
2015

กศน.อำเภอมหาชนะชัย จะจัดอบรมให้ความรู้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ กศน.อำเภอมหาชนะชัย กลุ่มเป้าหมาย 100 คน      -กิจกรรม


ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::