ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   โครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2559 2016-06-15
2   โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 2016-05-27
3   โครงการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอป่าติ้วเกมส์ ต้านยาเสพติด 2015-12-28
4   โครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 2015-12-15
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 2016-06-15
2   กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดยโสธร 2016-06-15
3   โครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด 2016-06-15
4   โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 2016-06-15
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

15.06
2016

ขอให้นักศึกษาระดับม.ต้น และม.ปลาย ตำบลศรีฐาน เข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว

28.12
2015

เชิญชวน นักศึกษา กศน.ตำบลศรีฐาน เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศน.อำเภอป่าติ้วเกมส์ ต้านยาเสพติด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.      -กิจกรรม


080-1823387

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::