ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษา กศน.ตำบลโพธิ์ไทร ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Echo English เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ด้วยตนเองผ่านทาง Smart Phone 2016-05-31
2   แจ้ง นักศึกษากศน.ตำบลโพธิ์ไทร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลโพธิ์ ม.1 บ้านโพธิ์ไทร ลงทะเบียน เวลา 08.00 น. 2016-05-27
3   โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว 2016-03-14
4   แจ้งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 2015-12-15
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงแลัเกษตรผสมผสาน 2019-07-31
2   ศึกษาดูงานสกลนคร 2019-07-31
3   โครงการอบรมศึกษาดูงานตามรอยยุคลบาทเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 2016-05-31
4   โครงการเสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ 2016-05-27
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

27.05
2016

แจ้ง นักศึกษากศน.ตำบลโพธิ์ไทร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลโพธิ์ ม.1 บ้านโพธิ์ไทร ลงทะเบียน เวลา 08.00 น.

14.03
2016

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้วิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว      -กิจกรรม


0883782352

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::