ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ส่งเสริมพัฒนางานด้านอาชีพ เร็วๆนี้ 2016-05-31
2   เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล 2016-05-26
3   โครงการค่ายวิชาการ 2016-05-26
4   โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2016-05-26
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ส่งหนังสือโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 2019-12-20
2   นิเทศกลุ่มเห็ดนางฟ้านางรม 2019-08-29
3   จัดกิจกรรมผู้เรียนด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 20 สค.2562 ณ กศน.ต.ดงแคนใหญ่ 2019-08-21
4   เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2016-06-15
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

31.05
2016

ในภาคเรียนนี้ กศน.ตำบลดงแคนใหญ่ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดอาชีพในตำบลโดยการจัด กิจกรรม ดังนี้ 1.โครงการอาชีพ ช่างพื้นฐานศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างทาสี 2.โครงการอาชีพ ช่างพื้นฐานศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างไฟฟ้า 3.กลุ่มสนใจอาชีพ 4.กลุ่มอาชีพต่อยอดอาชีพเดิม รายละเอียดติดต่อ ที่กศน.ตำบลดงแคนใหญ่ครับ

23.05
2016

โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

23.05
2016

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

23.05
2016

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1– 2 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

23.05
2016

โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” วิชาจักสาน หลักสูตร 20 ชั่วโมง ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2559

17.12
2015

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกท่านและประชาชนที่สนใจ การควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัด ด้วยการบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายผ่านระบบโปรแกรม Smart Acc ดาวโหลดได้ที่ https://apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=b0a0662a-5785-439e-bbb5-cb51d4be738d

16.12
2015

นักศึกษากศน.ตำบลดงแคนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร      -กิจกรรม


092-158-0071

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::