ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   กิจกรรมที่เราจะดำเนินการในช่วงนี้ 2015-12-17
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ส่งหนังสือแจ้งประชุมโรงเรียนบ้านหัวขัว 2019-12-20
2   จัดกิจกรรมผู้เรียนด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ วันที่ 20 สค.2562 ณ กศน.ต.นาคำ 2019-08-20
3   อบรมเยาวชนอาสาต้านยาเสพติดอำเภอคำเขื่อนแก้ว 2016-01-12
4   มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาก้าวสู่ประชาคมอาเชียน2016ครั้งที่3ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2016-01-11
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

17.12
2015

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 25 ธ.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้ไม่รู้หนังสือ 12-14 ม.ค. 58 ค่ายอาสายุวกาชาดต้านยาเสพติด 28 ธ.ค. 58 ค่ายวิชาการ การทำโครงงานรายวิชาเลือก 29 ธ.ค. 58 อบรมการขับขี่ปลอดภัย 20 ม.ค. 58 การใช้สมาร์ทโพน และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 8 ม.ค. 58 เรียนรู้การทำอาหารประจำชาติอาเซียน 26 ม.ค. 58 โครงการฝึกปฏิบัติแปลงเกษตรสาธิต กศน.ตำบล 11 ก.พ. 58 กศน.เกมส์ 2/2558 กีฬาต้านยาเสพติด 12 - 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาค      -กิจกรรม


085-202-6105

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::