ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ประฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียน 1/2559 2016-05-20
2   โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสู่ความพอเพียง 2016-05-20
3   โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 2016-05-20
4   การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 2016-05-20
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   กิจกรรมพบกลุ่ม 2019-11-26
2   กิจกรรมพบกลุ่ม 2019-11-26
3   กิจกรรมพบกลุ่ม 2019-11-26
4   กิจกรรมพบกลุ่ม 2019-11-26
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

20.05
2016

โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

20.05
2016

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร

10.05
2016

โครงการคุณธรรม จริยธรรมนำชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1– 2 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

10.05
2016

โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้กับประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” วิชาจักสาน หลักสูตร 20 ชั่วโมง ดำเนินการสอนระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2559      -กิจกรรม


088-355-0312

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::