ข่าวประกาศ || ดูข่าวประกาศทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   ประชาสัมพันธ์รับบริจาคหนังสือโครงการบรรณสัญจร 2016-05-25
2   การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) 2016-05-25
 
  กิจกรรม || ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
ที่ เรื่อง วันที่ View
1   การจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต 2016-05-25
2   แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 2016-05-25
3   โครงการอบรมหมู่บ้านตามรอยพระยุคคลบาทสู่วิธีพอเพียง 2016-05-25
4   โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน 2016-05-25
 
Title Example

-ข่าวประกาศ

25.05
2016

รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา(แนวใหม่) หลักฐานการรับสมัคร 1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3.สำเนาวุฒิเดิม จำนวน 1 ฉบับ 4.รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 แผ่น 5. คำรับรองจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา (ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี) 6.ค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 3,000 บาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สนใจสมัครติดต่อ กลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เทียบระดับการศึกษา) กศน.อำเภอเมืองยโสธร โทรศัพท์ 045-586071..รออัพเดทข้อมูล..
http://yaso.nfe.go.th/tb/home.php?tbd=350110

ส่งข้อความถึงเรา

ส่งข้อความ
อย่าลืมกรอกข้อมูลให้ครบ

LOGIN:


User:: 
Pass::