[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าติ้ว. จัดกิจกรรมปลูกตันไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ \"รวมใจไทย ปลูกตันไม้ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว นำ บุคลากร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปลูกตันไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกตันไม้ เพื่อแผ่นด
13 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าติ้ว จัดประชุมประจำเดือนบุคลากรสัญจร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำเดือนเมษายน ณ กศน.ตำบลกระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อติดตามการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีบุคลากร
30 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ Fan For Baby Model
ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ Fan For Baby Model
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
🥰ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ 🥰
จังหวัดยโสธร ขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ หรือบ้านโฮมฮัก สามารถโอนเงินบริจาคได้ 1.ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 561-2-21187-7 2.ธนาคารไทยกรุงไทย เลขที่บัญชี 315-0-44727-5 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทราชการ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทราชการ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำข้อมูลระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาออนไลน์
วันที่ 19 เมษายน 2563 น.ส.ชลภัสสรณ์ บุญอาจ นายทะเบียนและ นายเด่นชัย อ่ำแพร เจ้าหน้าที่ IT เข้าร่วมจัดทำข้อมูลระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณการสู่ google class room
วันที่ 15 เมษายน 2563 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้บุคลากร เตรียมจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณการสู่ google class room ประจำภาคเรียนที่ 1/63 ณ กศน.อำเภอป่าติ้ว
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมสถานที่ในรับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2563
วันที่ 15 เมษายน 2563 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว ออกนิเทศ กศน.ตำบลกระจาย เพื่อเตรียมสถานที่ในรับการประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาน 2563
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.09 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยบุคลากร สรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ณ กศน.อำเภอป่าติ้ว
28 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563
วันที่ 13 เมษายน 2563 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมบุคลากร สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กศน.อำเภอป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
7 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าติ้วเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
📌📌กศน.อำเภอป่าติ้ว 🤩🤩ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศีกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเ
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2562
ประชุมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2562
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางธัญญารัตน์ วรโยธา ครูอาสาสมัคร กศน. นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ครู กศน.ตำบลและนางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนข้อเสนอโครงการ โครงก
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นำโดยนายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ย
20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราช \" จังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจัง
20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเรียน E-book
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) ได้ที่ รายวิชาบังคับ http://203.159.251.144/patta…/E-Book%20korsornor%2051_1.html รายวิชาเลือกบังคับ http://203.159.251.144/pattana/E-Book%2051_1.html
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยกการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว
 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖   โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖
ติดต่อ webmaster : sl-mlw@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05