[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ตุลาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทา   เข้าชม :  [496]
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์   เข้าชม :  [417]
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของเครื่อง ความเร็วในการประมว   เข้าชม :  [716]
เคล็ดลับอบอุ่นร่างกายหน้าหนาว
ลมหนาวมาเยือนอย่างนี้ การรู้จักดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอจะช่วยลดโอกาสป่วยไข้ไม่สบายได้ เกร็ดความร   เข้าชม :  [354]
ประโยชน์ของส้มตำ
ส้มตำเป็นอาหารยอดนิยมประเภทหนึ่ง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมีรสชาติอร่อยและถูกปากคนไทยหลายๆ คน ทั่วทุ   เข้าชม :  [434]
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ครู กศน.ตำบล และนางนริศรา คำแก้ว นักจัดการงานทั่วไป เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19  เข้าชม :  [1]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประชุมสัมมนาวิชาการ 19 / ต.ค. / 2561  เข้าชม :  [0]
คู่มือปฏิบัติการครู24 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [213]
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสำหรับครู กศน.24 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [199]
คู่มือการนิเทศ24 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [174]
ตัวอย่างการประเมินโครงการ24 / ก.ค. / 2561  เข้าชม :  [197]
คู่มือประชาชน กศน.อำเภอป่าติ้ว13 / ต.ค. / 2559  เข้าชม :  [130]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลเชียงเพ็ง
วันที่ 17ต.ค.2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตำบลเชียงเพ็ง  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลโพธิ์ไทร
วันที่ 18 ต.ค. 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตำบลโพธิ์ไทร  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลศรีฐาน
วันที่ 18 ต.ค.2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ ครูกศน.ตำบลลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ บ้านกุดสำโรง หมู่ 6 ต.ศรีฐาน  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลโคกนาโก
วันที่18 ตุลาคม 2561นายกิตติชัย บุษราคัม มอบหมายให้นางจิราภรณ์ น้อยเสนาครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา บ้านนาดีต.โคกนาโก  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลกระจาย
วันที่ 18 ต.ค.2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้น.ส.เพลินจิตร อินทร์ขาว ครูกศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ บ้านโคกพระเจ้าหมู่9 ตำบลกระจาย  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาวิชาการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิตติชัย บุษราัคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการคณะกรรมการและผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ  เข้าชม :  [0]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ครู กศน.ตำบล และนางนริศรา คำแก้ว นักจัดการงานทั่วไป เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์และพัฒนาเว็บไซต์สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19  เข้าชม :  [0]

26 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกป่า
กิจกรรมปลูกป่า  เข้าชม :  [25]

25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เข้าชม :  [29]

25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ คณะ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ ศึกษาดูงาน
ต้อนรับ คณะ กศน.อำเภอหว้านใหญ่ ศึกษาดูงาน  เข้าชม :  [29]

13 / มิ.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ)
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) ภ.สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [567]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ)
114 หมู่ 2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30000  เข้าชม :  [596]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [605]

 

 


          นายกิตติชัย  บุษราคัม
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว

          นางสาวชลภัสสรณ์  บุญอาจ
               บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว
 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖   โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖
ติดต่อ webmaster : sl-mlw@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05