[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< พฤศจิกายน 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
วันลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทง   เข้าชม :  [130]
วันพระบิดาแห่งผนหลวง
นพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน &#127783;&#65039;&#127783;&#65039;&#127783;&   เข้าชม :  [83]
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทา   เข้าชม :  [593]
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์   เข้าชม :  [515]
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของเครื่อง ความเร็วในการประมว   เข้าชม :  [829]
 

ต้อนรับ นายชาญชัย โพนกองเส็ง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายชาญชัย โพนกองเส็ง ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร และนางสุวารี บุญปัญญา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโ  เข้าชม :  [14]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด22 / ต.ค. / 2562  เข้าชม :  [11]
รับสมัครนักศึกษา22 / ต.ค. / 2562  เข้าชม :  [11]
รับสมัครนักศึกษา24 / เม.ย. / 2562  เข้าชม :  [73]
กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2/256120 / พ.ย. / 2561  เข้าชม :  [103]
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book)20 / พ.ย. / 2561  เข้าชม :  [105]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/256114 / พ.ย. / 2561  เข้าชม :  [103]

24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เข้าชม :  [6]

24 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเ  เข้าชม :  [14]

22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2562
ประชุมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2562   เข้าชม :  [10]

22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนข้อเสนอโครงการ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางธัญญารัตน์ วรโยธา ครูอาสาสมัคร กศน. นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ครู กศน.ตำบลและนางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ครู กศน.ตำบล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมหนุนข้อเสนอโครงการ โครงก  เข้าชม :  [13]

22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่  เข้าชม :  [13]

22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นำโดยนายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพีธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมระลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว โดยมีนายธีรพงษ์ คุ่มเคี่ย  เข้าชม :  [12]

20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราช \" จังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจัง  เข้าชม :  [87]

20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเรียน E-book
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) ได้ที่ รายวิชาบังคับ http://203.159.251.144/patta…/E-Book%20korsornor%2051_1.html รายวิชาเลือกบังคับ http://203.159.251.144/pattana/E-Book%2051_1.html  เข้าชม :  [89]

14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยกการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร  เข้าชม :  [88]

14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
กศน.อำเภอป่าติ้ว จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว  เข้าชม :  [94]

13 / มิ.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ)
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) ภ.สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [652]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ)
114 หมู่ 2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30000  เข้าชม :  [684]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [740]

 

 


          นายกิตติชัย  บุษราคัม
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว

          นางสาวชลภัสสรณ์  บุญอาจ
               บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว
 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖   โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖
ติดต่อ webmaster : sl-mlw@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05