[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< มกราคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
วันลอยกระทง
ประวัติวันลอยกระทง   เข้าชม :  [13]
วันพระบิดาแห่งผนหลวง
นพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน &#127783;&#65039;&#127783;&#65039;&#127783;&   เข้าชม :  [13]
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ การประกาศเลิกทา   เข้าชม :  [515]
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์
กิจกรรมที่ควรทำ วันสงกรานต์   เข้าชม :  [443]
ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ โดยใช้ความแตกต่างจากขนาดของเครื่อง ความเร็วในการประมว   เข้าชม :  [743]
 

20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกตามอัธยาศัยจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราช \" จังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจัง  เข้าชม :  [15]

20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบเรียน E-book
สามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียน กศน.รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) ได้ที่ รายวิชาบังคับ http://203.159.251.144/patta…/E-Book%20korsornor%2051_1.html รายวิชาเลือกบังคับ http://203.159.251.144/pattana/E-Book%2051_1.html  เข้าชม :  [17]

14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยกการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร  เข้าชม :  [19]

14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
กศน.อำเภอป่าติ้ว จะจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว  เข้าชม :  [17]

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประเพณีไหลเรือไฟ
วันที่ 23ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะครู นำนิทรรศการผู้สูงอายุ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และรับสมัครนักศึกษา กศน. ร่วม กิจกรรม โครงการประเพณีไหลเรือไฟ ณ ท่าน้ำวัดท่าหลวง บ้านเซ ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ  เข้าชม :  [22]

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 : เวลา 06.30 น. นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : เวลา 08.30 น. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวั  เข้าชม :  [20]

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\"
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา \"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ\" ดังนี้่ 1.กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ หนองบ่อหมู บ้าน  เข้าชม :  [17]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลเชียงเพ็ง
วันที่ 17ต.ค.2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตำบลเชียงเพ็ง  เข้าชม :  [14]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลโพธิ์ไทร
วันที่ 18 ต.ค. 2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นายเด่นชัย อ่ำแพร ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ตำบลโพธิ์ไทร  เข้าชม :  [18]

19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนตำบลศรีฐาน
วันที่ 18 ต.ค.2561 นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อำเภอป่าติ้ว มอบหมายให้นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ ครูกศน.ตำบลลงพื้นที่สำรวจประชากรในวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ บ้านกุดสำโรง หมู่ 6 ต.ศรีฐาน  เข้าชม :  [29]

13 / มิ.ย. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ)
ศูนย์การเรียนชุมชนเมืองนครราชสีมา(ทดสอบ) ภ.สืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เข้าชม :  [582]
31 / มี.ค. / 2551 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์การเรียชุมชนบ้านโนนเมือง(ทดสอบ)
114 หมู่ 2 ตำบลท่าใหม่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30000  เข้าชม :  [611]
31 / มี.ค. / 2551 : ทดสอบหมวดหมู่
ทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อยืนยัน
ทดสอบครั้งที่2 เพื่อยืนยัน  เข้าชม :  [656]

 

 


          นายกิตติชัย  บุษราคัม
    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าติ้ว

          นางสาวชลภัสสรณ์  บุญอาจ
               บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว
 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖   โทรสาร ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖
ติดต่อ webmaster : sl-mlw@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05