[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
 
<< กุมภาพันธ์ 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
การปลูกผักหวานป่าให้โตเร็ว
วันนี้ได้นำวิธีปลูกผักหวานป่าแบบใหม่ที่ได้ทดลองมาประมาณ 1 ปี เห็นว่าเจริญเติบโตดีมาก จึงเป็นทางเลือก   เข้าชม :  [3225]
วิธีการรีเฟรซ โทรศัพท์
ทดสอบ   เข้าชม :  [715]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [340]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [547]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [259]
 

2 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเลิงนกทาได้จัดโครงการป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลศรีแก้ว
กศน.อำเภอเลิงนกทาได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่า วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลศรีแก้ว  เข้าชม :  [52]

8 / ต.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลสวาท
กศน.ตำบลสวาท พานักศึกษาตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ โรงพระยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  เข้าชม :  [99]

3 / ต.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 / 2556
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 / 2556  เข้าชม :  [125]

10 / ก.ย. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเลินกทา  เข้าชม :  [141]

18 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ที่จังหวัดหนองคาย
มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 กำหนดวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 ที่จังหวัดหนองคาย  เข้าชม :  [151]

9 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเมินที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 29-30 กค.56 คณะกรรมการได้ออกประเมินที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ  เข้าชม :  [168]

9 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน.เกมส์ ที่ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 7-8 สค 56 ร่วมกิจกรรม กศน.เกมส์ รอบคัดเลือกระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [138]

9 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2556  เข้าชม :  [111]

9 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ได้ที่วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ได้ที่วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร หรือ ธ.กรุงไทย สาขา เลิงนกทา   เข้าชม :  [193]

3 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากร กศน.เรียนรู้การเบิก-จ่ายพัสดุ
กศน.อำเภอเลิงนกทา จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากร กศน.เรียนรู้การเบิก-จ่ายพัสดุ  เข้าชม :  [172]

18 / มี.ค. / 2556 : กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [328]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามัคคี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามัคคี  เข้าชม :  [635]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สร้างมิ่ง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสร้างมิ่ง  เข้าชม :  [453]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สวาท
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสวาท  เข้าชม :  [628]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามแยก
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามแยก  เข้าชม :  [601]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลห้องแซง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลห้องแซง  เข้าชม :  [762]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล บุ่งค้า
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบุ่งค้า  เข้าชม :  [371]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.โคกสำราญ
ความเป็นมา ของ กศน.โคกสำราญ  เข้าชม :  [461]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล กุดเชียงหมี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลกุดเชียงหมี  เข้าชม :  [508]
7 / เม.ย. / 2554 : กศน.ตำบล กุดแห่
กศน.ตำบล กุดแห่
กศน.ตำบลกุดแห่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/56 เมื่อวันที่ 29 สค.56 ขึ้น โดยมี นักศึกษาเข้าร่วม จำนวนมาก   เข้าชม :  [692]

        ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษ์  ชินวัตร และคณะ
ณ  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ต.ห้องแซง
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
 


 

 
     กศน.อำเภอเลิงนกทา  จัดโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด กศน.เลิงนกทา
”คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๖ เพื่อให้รู้เท่าทันอันตรายที่มาจากสารเสพติด
 

กศน.อำเภอเลิงนกทา พานักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 21
มิ.ย.56 เป็นบุญ….กุศล...ครับ...พี่น้อง


 

 


นางชูตระกูล  สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเลิงนกทา
 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๑๐๒๕ โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๐๒๕
 ติดต่อ webmaster : ๐๘๕๔๖๙๙๙๘๗        
E-Mail :olechopper901@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05