[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
 
<< กุมภาพันธ์ 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
 
การปลูกผักหวานป่าให้โตเร็ว
วันนี้ได้นำวิธีปลูกผักหวานป่าแบบใหม่ที่ได้ทดลองมาประมาณ 1 ปี เห็นว่าเจริญเติบโตดีมาก จึงเป็นทางเลือก   เข้าชม :  [2894]
วิธีการรีเฟรซ โทรศัพท์
ทดสอบ   เข้าชม :  [674]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [333]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [516]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [254]
 

โครงการแข่งขันกีฬา กศน.ตำบลเกมส์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอเลิงนกทา จัดโครงการแข่งขันกีฬา กศน.ตำบลเกมส์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และต้านยาเสพติด  เข้าชม :  [69]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.อำเภอเลิงนกทาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำนักงาน กศน.จังหวัดดีเด่นระดับประเทศ2 / ก.พ. / 2557  เข้าชม :  [52]
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖25 / พ.ย. / 2556  เข้าชม :  [84]
กศน.อำเภอเลิงนกทา จะปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 255619 / ต.ค. / 2556  เข้าชม :  [158]
อำเภอเคลื่อนที่ตำบลโคกสำราญ25 / ส.ค. / 2556  เข้าชม :  [156]
โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเลิงนกทา18 / ส.ค. / 2556  เข้าชม :  [230]
มหกรรม 108 อาชีพ9 / ส.ค. / 2556  เข้าชม :  [124]

2 / ก.พ. / 2557 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเลิงนกทาได้จัดโครงการป้องกันไฟป่า ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลศรีแก้ว
กศน.อำเภอเลิงนกทาได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่า วันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลศรีแก้ว  เข้าชม :  [40]

8 / ต.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลสวาท
กศน.ตำบลสวาท พานักศึกษาตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ณ โรงพระยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา  เข้าชม :  [91]

3 / ต.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 / 2556
รับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 / 2556  เข้าชม :  [109]

10 / ก.ย. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2556 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนเทศบาลเลินกทา  เข้าชม :  [129]

18 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ที่จังหวัดหนองคาย
มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 กำหนดวันที่ 5 - 7 กันยายน 2556 ที่จังหวัดหนองคาย  เข้าชม :  [131]

9 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ประเมินที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 29-30 กค.56 คณะกรรมการได้ออกประเมินที่อ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ  เข้าชม :  [145]

9 / ส.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กศน.เกมส์ ที่ชัยภูมิ
เมื่อวันที่ 7-8 สค 56 ร่วมกิจกรรม กศน.เกมส์ รอบคัดเลือกระดับภาค ที่จังหวัดชัยภูมิ  เข้าชม :  [115]

9 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จัดโครงการประชุมปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2556  เข้าชม :  [105]

9 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ได้ที่วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ได้ที่วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร หรือ ธ.กรุงไทย สาขา เลิงนกทา   เข้าชม :  [185]

3 / ก.ค. / 2556 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากร กศน.เรียนรู้การเบิก-จ่ายพัสดุ
กศน.อำเภอเลิงนกทา จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากร กศน.เรียนรู้การเบิก-จ่ายพัสดุ  เข้าชม :  [156]

18 / มี.ค. / 2556 : กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [296]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามัคคี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามัคคี  เข้าชม :  [616]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สร้างมิ่ง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสร้างมิ่ง  เข้าชม :  [441]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สวาท
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสวาท  เข้าชม :  [596]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามแยก
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามแยก  เข้าชม :  [582]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลห้องแซง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลห้องแซง  เข้าชม :  [730]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล บุ่งค้า
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบุ่งค้า  เข้าชม :  [360]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.โคกสำราญ
ความเป็นมา ของ กศน.โคกสำราญ  เข้าชม :  [431]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล กุดเชียงหมี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลกุดเชียงหมี  เข้าชม :  [485]
7 / เม.ย. / 2554 : กศน.ตำบล กุดแห่
กศน.ตำบล กุดแห่
กศน.ตำบลกุดแห่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/56 เมื่อวันที่ 29 สค.56 ขึ้น โดยมี นักศึกษาเข้าร่วม จำนวนมาก   เข้าชม :  [647]

        ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษ์  ชินวัตร และคณะ
ณ  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน ต.ห้องแซง
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
 


 

 
     กศน.อำเภอเลิงนกทา  จัดโครงการอบรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด กศน.เลิงนกทา
”คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๖ เพื่อให้รู้เท่าทันอันตรายที่มาจากสารเสพติด
 

กศน.อำเภอเลิงนกทา พานักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต
เป็นของขวัญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 21
มิ.ย.56 เป็นบุญ….กุศล...ครับ...พี่น้อง


 

 


นางชูตระกูล  สว่างวงศ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเลิงนกทา
 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๘-๑๐๒๕ โทรสาร ๐-๔๕๗๘-๑๐๒๕
 ติดต่อ webmaster : ๐๘๕๔๖๙๙๙๘๗        
E-Mail :olechopper901@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05