[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

คู่มือประชาชนนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2564Digital Literacyรหัสงบประมาณรายจ่าย 2563การประเมินระดับการรู้หนังสือความพึงพอใจของประชาชนคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือระบบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ติวเข้มออนไลน์youtubeETVfacebookETV

 
กศน.นครราชสีมา
<< มีนาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับ ETV
ติวเข้มเติมเต็มความรู้กับ ETV   เข้าชม :  [703]
การปลูกผักหวานป่าให้โตเร็ว
วันนี้ได้นำวิธีปลูกผักหวานป่าแบบใหม่ที่ได้ทดลองมาประมาณ 1 ปี เห็นว่าเจริญเติบโตดีมาก จึงเป็นทางเลือก   เข้าชม :  [19229]
วิธีการรีเฟรซ โทรศัพท์
ทดสอบ   เข้าชม :  [2027]
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [1685]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [1319]
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบล จัดกิจกรรมตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 10 ตำบล จัดกิจกรรมตามโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  เข้าชม :  [19]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้นายวรชาติ โพธิแท่น ครูชำนาญการร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา2 / มี.ค. / 2564  เข้าชม :  [17]
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา นำคณะครู นักศึกษา จำนวน 100 คนเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเดินทางไปเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ณ สวนอิงฟ้า อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร25 / ก.พ. / 2564  เข้าชม :  [44]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา และคณะบุคลากร รับการนิเทศ จากเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร24 / ก.พ. / 2564  เข้าชม :  [65]
วันที่ 23 ก.พ.63 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการวัยรุ่น วัยใสป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้ง 10 คำบล 23 / ก.พ. / 2564  เข้าชม :  [61]
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา และบุคลากร กศน. อำเภอเลิงนกทา ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ กศน. อำเภอเลิงนกทา22 / ก.พ. / 2564  เข้าชม :  [33]
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายชวนชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ อรกุล และ นางจุติพร หาญลือ เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online19 / ก.พ. / 2564  เข้าชม :  [28]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสามแยก
วันที่ 20 มกราคม 2564 กศน.ตำบลสามแยก จัดกลุ่มอาชีพสนใจ หลักสูตรการเพาะชำพันธุ์พืช ม.13 บ้านเจริญผล ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  เข้าชม :  [23]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสวาท
วันที่ 20 มกราคม 2564 กศน.ตำบลสวาท เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ การมอผ้าย้อมคราม หลักสูตร 35 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 64ณ บ้านเลขที่ 63 ม.9 ต.สวาท ขอขอบคุณ คุณครูวรชาติ โพธิแท่น ที่ได้นิเทศ เยียมกลุ่มบรรยายพิเศษเรื่องการจัดการและการ  เข้าชม :  [29]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลห้องแซง
วันที่ 15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลห้องแซง เปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้นกลุ่มการตัดเย็บผ้าม่าน ณ บ้านดงยาง หมู่ 16 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา  เข้าชม :  [20]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบลบุ่งค้า
วันที่16 มกราคม 2564 นายชวยชัย วิเวก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา มอบหมายนางกิตติยา ดีผาย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนตำบลบุ่งค้า และบ้านบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  เข้าชม :  [23]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลศรีแก้ว
วันที่ 15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลศรีแก้วกำหนดจัดกลุ่มอาขีพการตัดเย็บผ้าม่านและการทำปลาส้ม ณ ศาลาประชาคม ม.9 บ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว  เข้าชม :  [18]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสร้างมิ่ง
วันที่ 15 มกราคม 2564 กศน.ตำบลสร้างมิ่ง เปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้นกลุ่มการตัดเย็บผ้าม่าน ณ บ้านคึมยาว หมู่ 7 ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา  เข้าชม :  [15]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสวาท
กศน.ตำบลสวาท เปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทอผ้าพื้นบ้าน ณ เลขที่ 26 ม.12 บ้านแยเหนือ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จำนวนผู้เรียน 12 คน  เข้าชม :  [23]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การหมุนเวียนส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่14 มกราคม 2564 นางกิตติยา ดีผาย บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นำสื่อหมุนเวียนส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ณ สถานีขนส่งเลิกงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  เข้าชม :  [18]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสวาท
วันที่ 14 มกราคม 2564 กศน.ตำบลสวาทจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู จำนวน 6 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ.แย ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และได้บรรยายเรื่องการตลาดและการบริหารจัดการ  เข้าชม :  [25]

20 / ม.ค. / 2564 : กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลสามแยก
วันที่ 13 มกราคม 2564 กศน.ตำบลสามแยกจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมโตเกียว จำนวน 6 ชั่วโมง ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านห้วยกอย วังโพน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  เข้าชม :  [16]

12 / ต.ค. / 2558 : กศน.ตำบล กุดแห่
กศน.ตำบลกุดแห่
กศน.ตำบลกุดแห่  เข้าชม :  [502]
18 / มี.ค. / 2556 : กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว
กศน.ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  เข้าชม :  [924]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามัคคี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามัคคี  เข้าชม :  [1734]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สร้างมิ่ง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสร้างมิ่ง  เข้าชม :  [1083]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สวาท
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสวาท  เข้าชม :  [2031]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล สามแยก
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลสามแยก  เข้าชม :  [1583]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลห้องแซง
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลห้องแซง  เข้าชม :  [1603]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล บุ่งค้า
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลบุ่งค้า  เข้าชม :  [895]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.โคกสำราญ
ความเป็นมา ของ กศน.โคกสำราญ  เข้าชม :  [1007]
7 / เม.ย. / 2554 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบล กุดเชียงหมี
ความเป็นมา ของ กศน.ตำบลกุดเชียงหมี  เข้าชม :  [1727]

 


 
ไผวาเลิงนกทาด้อย หน่อยคุณและธรรม
อยากสิกำ แขนไปเบิ่ง เฮือนซานป่อง
วาสิพาไปจ่อง มองตานกทาใหญ่
ไผว่าเลิงขี้ฮ่าย กะยังได แคงถ้วย ฟ้อนสวยงาม
สนามบินใหญ่ข่ามเขต ฝรั่งเทศเผิ่นสร้างซวย
นั่นกะอางใหญ่ห้วย น้ำลิงโจน
งามแท้สาวผูไทสิพาไปไหว้ พระใหญ่พรหมวิหาร
อีกทั้งคารวะท่านอาจารย์ดี อยู่ที่ภูถ้ำพระ
แล้วกะแหล่งธรรมะวังน้ำทิพย์
กลุ่มสานติ๊บพลาสติก บ้านกุดแห่
แวไปเบิ่ง เทิ้งภูสูงท่านอาจารย์ชวน
แล้วกะม้วนงานบุญเข้าจี้ บ้านบุ่งค้า
พาหนุ่มสาวควงตลาดใหญ่ หน้าอำเภอ
แล้วเจอกัน งานบั้งไฟเลิง ซำบายดี

แต่งโดย
ครู โอเล่

 

 
นายชวนชัย วิเวก 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเลิงนกทา

นายวรชาติ  โพธิแท่น
ครู ชำนาญการ


นางกิตติยา  ดีผาย
บรรณารักษ์

นายอัชวี  สุวะศรี
ครูผู้ช่วย

 
 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเลิงนกทา  ต.สามแยก  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร  ๓๕๑๒๐  โทร. ๐ ๔๕๗๘ ๑๐๒๕
ติดต่อ webmaster : ๐๙๐๙๑๕๐๔๔๓,  E-Mail :olechopper901@gmail.com,  hawkhk2@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05