[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
กศน.อำเภอกุดชุมยินดีต้อนร้บ
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   เข้าชม :  [1471]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [1190]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [1060]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [1161]
มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย
ตอนนี้ สคริปแบบนี้ ได้กลับมาอีกแล้ว และ มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย   เข้าชม :  [1096]
 

21 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยายผลจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท ชุมชนจิตอาสา
ยายผลจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท ชุมชนจิตอาสา  เข้าชม :  [138]

13 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอกุดชุมเข้าอบรมพัมนาสื่อการเรียนและเข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ
รับมอบเกียรติบัตรผู้อุทิศตนและมีผลงานในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   เข้าชม :  [150]

13 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เข้าชม :  [97]

13 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565  เข้าชม :  [97]

13 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบปลายภาคเรียนที 2/2564
วันที่ 5 - 6 มีนาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอกุดชุม สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ณ กศน.ตำบลทั้ง9 แห่ง  เข้าชม :  [102]

31 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.”
“โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา กศน.”   เข้าชม :  [167]

22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม เข้าร่วมประชุมงานสืบสานประเพณีบุญคูณลาน
ข้าร่วมประชุมการจัดงาน \"พัฒนาและยกระดับ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   เข้าชม :  [191]

22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุม
ห้องสมุดประชาชน อ.กุดชุม จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน ชุมชนปลูกปัญญา เพาะต้นกล้านักอ่าน   เข้าชม :  [196]

22 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอ&#8203;กุดชุม เข้าร่วมเป็นเกียรติเพื่อมอบผ้าหุ่ม ThaiBev
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [190]

15 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกุดชุมร่วมงานบุญกฐินอำเภอกุดชุม2564
นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผอ. กศน.อำเภอกุดชุม มอบหมายให้ นางบุศรา คมจิตร ครู ชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานบุญกฐินอำเภอกุดชุม ณ วัดบ้านเที่ยงนาเรียง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดบโสธร  เข้าชม :  [202]

7 / มิ.ย. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่1/65  เข้าชม :  [175]
7 / มิ.ย. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ภาคเรียนที่1/65  เข้าชม :  [220]
7 / มิ.ย. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ห้องเรียนระดับประถม
ภาคเรียนที่1/65  เข้าชม :  [157]
29 / เม.ย. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
อบรมวิทยากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อบรมวิทยากรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เข้าชม :  [134]
29 / เม.ย. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ประเมิน คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565 มี นางสาวสิริกร แสงกล้า เป็นครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ประเมิน คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2565 มี นางสาวสิริกร แสงกล้า เป็นครู กศน.ตำบล ณ กศน.ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   เข้าชม :  [146]
2 / ก.พ. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
รวมจดหมายข่าว
รวมจดหมายข่าว  เข้าชม :  [202]
31 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
หนังสือเรียน ม.ปลาย
หนังสือเรียน ม.ปลาย  เข้าชม :  [200]
31 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
หนังสือระดับ ม.ต้น
หนังสือระดับ ม.ต้น  เข้าชม :  [192]
31 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
หนังสือประถม
หนังสือประถม  เข้าชม :  [173]
13 / ม.ค. / 2565 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
กศน.ตำบลทั้ง9 ตำบล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ลดภาวะซึมเศร้า
กศน.ตำบลหนองแหน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ลดภาวะซึมเศร้า  เข้าชม :  [170]
19 / ธ.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียนออนไลน์  เข้าชม :  [1174]
19 / ธ.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียนออนไลน์  เข้าชม :  [870]
19 / ธ.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ระดับประถม ภาคเรียนที่ 2/2564
ห้องเรียนออนไลน์  เข้าชม :  [375]
23 / พ.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และ นายก อบต
กศน.อำเภอกุดชุม มอบหมายให้กศน.ทั้ง 9 ตำบล ร่วมเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิก อบต. และ นายก อบต ร่วมกับชุมชน  เข้าชม :  [182]
6 / ก.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
วันที่ 17-19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
โครงการพัฒนาค่ายวิชาการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษ กศน.อำเภอกุดชุม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564  เข้าชม :  [228]
12 / ก.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 กศน.อำเภอกุดชุม จัดโครงการ คนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กศน.อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [259]
12 / ก.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
วันที่ 6 กค 64 กศน.อำเภอกุดชุม จัดโครงการคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1
กศน.อำเภอกุดชุม จัดโครงการ คนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   เข้าชม :  [277]
21 / มิ.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุม ดำเนินโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ กศน.อำเภอกุดชุม  เข้าชม :  [304]
21 / มิ.ย. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
กศน.อำเภอกุดชุมนำนักศึกษาและประชาชนปลูกป่า
กศน.อำเภอกุดชุมพร้อมด้วยนักศึกษาและประชาชน ร่วมกันปลูกป่าและบำรุงรักษา ประจำปี 2564   เข้าชม :  [266]
31 / มี.ค. / 2564 : กิจกรรม กศน.อำเภอกุดชุม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าชม :  [3515]

 

 
นางสาวียะ พันธ์ุฤทธิ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุดชุม
นางบุศรา คมจิตร

ครูชำนาญการ
นายวิเชียร   คำเบ้าเมือง
ครูผู้ช่วย


นางสาวนัฐนาฏ   เบญมาตย์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 


  กศน.อำเภอกุดชุม