:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
วัน เวลา ส่ง 03 ก.ค. 6312:25:07
จาก กศน. อำเภอมหาชนะชัย
ที่ ศธ 0210.6008/429

 การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3  ดาวน์โหลดไฟล์ที่4