:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัน เวลา ส่ง 30 มิ.ย. 6312:53:57
จาก กศน. อำเภอไทยเจริญ
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐6/428

 ส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2