:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลด ความเสี่
วัน เวลา ส่ง 02 ก.พ. 6110:49:08
จาก กศน. อำเภอไทยเจริญ
ที่ ศธ ศธ๐๒๑๐.๖๐๐๙/๑๐๕

 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการป้องกันและลด

ความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2